doctorat în științele comunicării


Școala Doctorală de Științe Politice și ale Comunicării este una cu o istorie scurtă, dar prolifică, prin numărul mare de doctoranzi, activități de cercetare și dezvoltare.

plan de învățământ

Informațiile despre finalizarea studiilor de doctorat pot fi consulatet aici.

Informații despre rezumatele tezelor de doctorat care urmează a fi susținute public pot fi consultate aici

ISTORIC

Prof. univ. dr. Ilie Rad

Directorul Școlii Doctorale de Științe Politice și ale Comunicării

Școala Doctorală de Științe Politice și ale Comunicării funcționează din anul universitar 2009-2010, conform Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Inovării, nr. 3675, din 13 aprilie 2009. Este a treia instituție cu acest profil din România.
Școala Doctorală de Științe Politice și ale Comunicării cuprinde două specializări: Științe Politice și Științe ale Comunicării.
Deși foarte tânără, școala și-a câștigat un real prestigiu, prin originalitatea proiectelor inițiate sub egida ei: conferințe, simpozioane, mese rotunde, lansări de cărți, workshop-uri etc. De asemenea, avem în plan elaborarea unor dicționare unice în cultura română, crearea unei adevărate școli de istorie a jurnalismului și a comunicării, având ca rezultat valorificarea moștenirii publicistice a marilor politologi, analiști politici, scriitori și jurnaliști români. În fiecare an, în luna februarie, organizăm sesiunea științifică a studenților doctoranzi, lucrările prezentate cu această ocazie fiind publicate în volum sau in reviste de specialitate, românești și străine.
Școala doctorală clujeană de Științe Politice și ale Comunicării încearcă, prin subiectele abordate, să răspundă unor nevoi urgente ale comunității, să suplinească golurile din bibliografia de specialitate.
O altă trăsătura care particularizează școala noastră doctorală este că, la scurt timp după susținere, tezele de doctorat vor fi publicate la o editură de prestigiu, în colecția „Doctoralia”, pentru a intra rapid în circuitul științific național și internațional.
La puțin timp după înființarea școlii doctorale, au fost primite solicitări de a urma această formă de pregătire doctorală, de la tineri din Constanța, Timișoara, Alba Iulia, Craiova etc., dovadă a atracției irezistibile pe care o exercită, în rândul tinerilor studioși, Universitatea clujeană și noul domeniu de cercetare.
Trebuie spus că noua școală doctorală pleacă la drum sub semnul exigenței maxime, al ridicării ștachetei științifice la cel mai înalt nivel posibil. În condițiile în care instituția doctoratului s-a degradat în ultimii ani, mai ales sub influența unor factori conjuncturali (să ne amintim de unii oameni politici cu titlul de “doctor”, care nu știau ce teză au redactat!), se impune revenirea la tradiția academică, la exigența, la normalitate.
În același timp, trebuie spus că înființarea acestei școli doctorale este în consens cu dezvoltarea fără precedent a Universității „Babeș-Bolyai”, cu atenția tot mai mare pe care conducerea universității o acordă cercetării științifice, ca o componentă importantă pentru plasarea UBB în topul primelor 500 de universități din lume.
Tinerii care vor urma forma de pregătire doctorală în științele comunicării vor beneficia, în primul an, de cursuri de specialitate, susținute de nume de prestigiu ale științei și culturii clujene.
De asemenea, mulți studenți vor beneficia de burse doctorale sau postdoctorale, grație proiectelor în care Departamnetul de Jurnalism este partener în prezent sau pe care le va crea în viitor.
Școala doctorală clujeană de Științe Politice și ale Comunicării va căuta, prin subiectele abordate, să răspundă unor nevoi urgente ale comunității, să suplinească golurile din bibliografia de specialitate, să valorifice tezaurul publicistic al marilor scriitori și jurnaliști români (deja s-a conturat o serie de monografii ale marilor personalități din acest domeniu), câștigându-și, în timp, un specific, o personalitate aparte. 

COMPONENȚA CONSILIULUI DE CONDUCERE AL ȘCOLII DOCTORALE

Ilie Rad
prof. univ. dr.
ilie rad
directorul școlii doctorale
Elena Abrudan
Prof. univ. dr. Elena Abrudan
membru
Vasile Dancu
Prof. univ. dr. Vasile Dâncu
membru din afara școlii doctorale
Gabriel Badescu
Prof. univ. dr. Gabriel Bădescu
membru
Alexandra Ormenisan
Drd. Alexandra Ormenișan
student-doctorand