ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 

1.     Fişa de înscriere (se va completa la înscriere sau se poate descărca de pe site);

2.     Certificatul de naștere (în original și fotocopie);

3.     Cartea de identitate (fotocopie);

4.     Diploma de bacalaureat (în original);

5.     Foaie matricolă liceu (în original);

6.     Diploma de licență sau adeverința de licență (în original);

7.     Foaia matricolă sau suplimentul la diploma de licență (în original);

8.     Certificat de competență lingvistică, nivel minim B2 (în original);

EXCEPȚIE: abolvenții unor programe de licență în limba străină în care se desfășoară și specializarea aleasă de candidat.

9.     Două fotografii tip ¾ cm;

10.  Adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, cu mențiunea „clinic sănătos” (în original);

11.  Alte documente, în funcție de cerințele specifice fiecărei specializări (CV, scrisoare de intenție);

12.  Chitanţa care dovedeşte plata taxei de admitere (taxa se achită la casieria facultăţii, în perioada admiterii);

13.  Adeverință de la facultatea unde masterandul a fost înmatriculat (anterior sau concomitent înscrierii), care atestă numărul de ani și perioada școlarizării, precum și forma de finanțare a fiecărui an universitar  (dacă  e cazul);

14. Actele vor fi depuse într-un dosar plic.

 

ACTE NECESARE PENTRU CONFIRMAREA LOCULUI 

 

Confirmarea ocupării locului se face personal, de către candidat, și presupune:

1.     Depunerea actelor lipsă din dosarul de înscriere (dacă e cazul);

2.     Semnarea contractului de școlarizare;

3.     Semnarea fișei de confirmare;

4.     Plata primei rate din taxa de școlarizare (dacă e cazul).

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (RO)

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (EN)

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (DE)

MODEL SCRISOARE DE MOTIVAȚIE (HU)