FAQ

Se poate aplica pentru admitere prin mail?

Nu, mailul nu este o variantă acceptată. Atât înscrierea, cât și confirmarea se fac personal, la sediul facultății, în perioada stabilită prin regulament. TOTUȘI, În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal la admitere, acesta poate fi înscris/confirmat și de către o altă persoană, cu condiția ca aceasta să dețină o procură notarială în care să fie specificate cu exactitate toate opțiunile candidatului (specializarea, forma de învățământ, forma de finanțare, linia de studiu), în ordinea dorită. Procura notarială este acceptată doar pentru unul din momente: FIE ÎNSCRIERE, FIE CONFIRMARE

Unde se achită taxa de admitere?

Plata taxei de admitere se poate face la casieria facultăţii (str. Traian Moşoiu, nr.71), în perioada înscrierilor.

Scrisoarea de motivație se poate scrie înainte, la calculator?

Scrisorile de motivaţie pot fi completate electronic sau de mână, iar dacă este cazul, pot fi completate şi la sediul FSPAC, în momentul înscrierii candidatului.

Trebuie să fiu acompaniat de părinți la admitere?

Nu, înscrierea candidaților se face personal sau prin procură notarială (model pe site), în cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal la admitere.

Dacă doresc să aplic la mai multe specializări de la FSPAC, trebuie să am câte o copie legalizată a diplomei de bac pentru fiecare?

În cazul în care candidatul doreşte să se înscrie la mai multe specializări din cadrul FSPAC, va trebui să depună câte o scrisoare de motivaţie pentru fiecare dintre specializările la care se înscrie. Restul documentelor necesare se prezintă în exemplar unic. LA ÎNSCRIERE NU SE REȚIN DOCUMENTE ! Doar la confirmare lista de acte la dosar este obligatorie (vezi site)

Ce pot face dacă am intrat la FSPAC, dar nu pot ajunge la confirmări?

În cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal la admitere, acesta poate fi înscris și de către o altă persoană, cu condiția ca aceasta să dețină o procură notarială în care să fie specificate cu exactitate toate opțiunile candidatului (specializarea, forma de învățământ, forma de finanțare, linia de studiu), în ordinea dorită. Procura notarială este acceptată doar pentru unul din momente: FIE ÎNSCRIERE, FIE CONFIRMARE

Dacă vreau să aplic la mai multe specializări de la FSPAC, trebuie să plătesc taxa de înscriere la fiecare? (câte 200 pe specializare)

La nivel licență, prin achitarea taxei de admitere, candidaţii se pot înscrie la toate cele șase specializări din cadrul FSPAC, la orice formă de învățământ și linie de studiu.

Unde se face preînscrierea online?

Link-ul către Preînscriere se găsește pe pagina facultății, secțiunea ADMITERE Licență/ADMITERE Master

Dacă nu am mai fost la o altă facultate, la buget, mai pot aplica direct pentru loc la taxă, având în vedere că sunt doar 11 locuri la buget? Sau va fi în funcție de repartizări?

Întrucât specializarea are prioritate în raport cu media, în interiorul specializării, ierarhizarea pentru buget/taxă se face automat în funcție de medie.

Există secţii de admitere și în Republica Moldova? Dacă da, atunci care sunt zilele de admitere?

Pentru candidații etnici se aplică metodologia specifică de primire la studii, disponibilă pe site-ul facultății/universității, secțiunea ADMITERE etnici.

Pentru bursa de merit trebuie să intru la buget? Sau există vreo medie minimă?

Acordarea burselor dispune de o metodologie specifică. Regulamentul îl găsiți pe site-ul facultății/universității.

Se poate face confirmarea telefonic?

Confirmarea locului se face personal, la sediul facultății. TOTUȘI, în cazul în care candidatul nu se poate prezenta personal la confirmare, acesta poate confirmat și de către o altă persoană, cu condiția ca aceasta să dețină o procură notarială în care să fie specificate cu exactitate toate informațiile necesare (specializarea, forma de învățământ, forma de finanțare, linia de studiu). Procura notarială este acceptată doar pentru unul din momente: FIE ÎNSCRIERE, FIE CONFIRMARE

Dacă nu confirm în intervalul 20-22 pot să confirm la următoarea sesiune?

Confirmarea locului se face personal, la sediul facultății SAU prin procură notarială, strict în perioada prevăzută de regulament.

Dacă după confirmarea locului decid să-mi retrag dosarul și actele, se poate ?

Da, se poate, la sediul facultății, în programul prevăzut de calendarul admiterii.