Cât costă

  Taxa de admitere: 200 lei, constând în taxă de înscriere (170 lei) + taxă de procesare (30 lei) La extensiile universitare din Bistrița, Satu Mare și Sfântu Gheorghe, specializarea Administraţie Publică, taxa de admitere este 60 lei, constând în taxă de înscriere (30 lei) + taxă de procesare (30 lei) - în cazul în care candidatul se înscrie doar la aceste extensii. Angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii „Babeş-Bolyai”, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii, precum şi copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. Pentru aspectele organizatorice şi de comunicare, inclusiv pentru eventuala preînscriere, se percepe taxă de procesare, taxă care nu este supusă scutirilor, degrevărilor şi nu este returnabilă. Excepție: candidații orfani de ambii părinți și candidații care provin din casele de plasament, care sunt scutiți de plata taxei de admitere. Prin achitarea taxei de admitere, candidaţii se pot înscrie la toate cele șase specializări din cadrul FSPAC, la orice formă de învățământ, linie de studiu și/sau formă de finanțare. Candidaţii care intenţionează să parcurgă în paralel două specializări din cadrul FSPAC vor completa două fișe de înscriere şi vor plăti două taxe de înscriere diferite. Plata taxei de admitere se poate face la casieria facultăţii (str. Traian Moşoiu, nr.71), în perioada înscrierilor. Taxe de şcolarizare 2018-2019

  • se achită fie integral, în momentul confirmării locului (beneficiind de o reducere de 10%), fie în patru rate egale, în cursul anului universitar;
  • prima rată din taxa de școlarizare se achită la confirmarea loculuia