Domenii de doctorat

Școala Doctorală de Ştiinţe Politice și ale Comunicării – Specializarea Științe Politice

Școala Doctorală de Științe Politice și ale Comunicării – specializarea Științe ale Comunicării

Școala Doctorală de Comunicare, Relații Publice și Publicitate

Școala Doctorală de Administrație și Politici Publice

 

 

• Domenii: Științe Politice, Ştiinţe ale Comunicării, Administrație și Politici Publice

• Forma de învățământ: Cu frecvență şi cu frecvenţă redusă

• Durata studiilor: 3 ani (primele două semestre cursuri, următoarele patru semestre cercetare)

• Limbile de studiu: română, engleză

 

Informații despre admitere puteți găsi pe site-ul Institutului de Studii Doctorale al UBB

 

Structura examenului:

Probă scrisă, eseu (90 min.) în limba în care va fi dezvoltat proiectul de cercetare și redactată teza

Prezentarea proiectelor de cercetare (Proiectul va fi redactat și printat standard, Times New Roman c.12; 1,5 r., și nu va depăși 20 de pagini, în limba în care vor fi dezvoltate proiectul de cercetare și teza)

 

 

Informaţii suplimentare şi depunerea dosarelor de înscriere

Universitatea Babeş-Bolyai, Institutul de Studii Doctorale , Tel. 40-264-405362, 40-264-405363

email: doctorat@staff.ubbcluj.ro

web: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/