Descrierea proiectului:

Proiectul are in vedere activitati de dezvoltare a capacitatii de cercetare a departamentului de stiinte politice al FSPAC/UBB in domeniul politicilor energetice prin cinci tipuri de activitati: Activitati de dezvoltare a infrastructurii de cercetare in vederea cresterii capacitatii de colectare si analiza de date; Activitati de dezvoltare a resurselor umane in vederea cresterii capacitatii de cercetare si comunicare a rezultatelor; Activitati de cercetare pe teren; Activitati de diseminare; Dezvoltare de noi proiecte de cercetare

Obiectivul proiectului

Cresterea capacitatii de cercetare a departamentului de stiinte politice al FSPAC/UBB in domeniul politicilor energetice.

Rezultatele estimate ale proiectului:

 • Cel putin 10 persoane vor beneficia in urma activitatilor de pregatire in utilizarea softurilor de cercetare;
 • Cel putin 2 articole academice vor fi transmise spre examinare catre o revista academica de prestigiu din strainatate;
 • Cel putin 2 volume vor fi transmise spre publicare catre o editura de prestigiu din strainatate;
 • Participarea cercetatorilor la cel putin patru conferinte academice sau alte activitati de cercetare (grupuri de lucru, interviuri);
 • Pregatirea a cel putin patru aplicatii pentru proiecte de cercetare in formula individuala sau ca participant in consortii internationale de prestigiu.

--------------------------------------

Raport de activitate stiintifica

Etapa 3. Implementare achizitii de cercetare

 

Rezumat executiv

Etapa a 3-a a proiectului Eficienta energetica prin strategii de tranzitie comportamentale include activitati de dezvoltare de 2 noi proiecte de cercetare, dintre care pana la momentul raportarii o propunere a fost aprobata; 25 de activitati de diseminare in trei mari consortii internationale: COST ENGAGER, ENCHANT H2020 si ORSE/ECF. S-a publicat un articol intr-o revista internationala de prestigiu si un volum Routledge; doua articole se afla in ultima etapa de evaluare spre publicare in reviste internationale de prestigiu. Alte activitati de cercetare si publicare se afla in derulare in cadrul proiectului. In acest sens, echipa a derulat 4 interventii si campanii de colectare de datel de la 7.5 mil consumatori casnici si dezvolta capacitati de cercetare calitativa si cantitativa a datelor culese din teren utilizand infrastructura de calcul achizitionata in proiect.

 

Raport detaliat

In cadrul acestei etape a proiectului sunt cuprinse urmatoarele activitati de proiect pe care se raporteaza subactivitatile desfasurate

 

Activitatea 3.1. Dezvoltarea de noi proiecte de cercetare

In interiorul acestei etape s-au realizat urmatoarele aplicatii de grant:

 1. To promote a systematic approach to address energy poverty in Romania by consolidation the Romanian Energy Poverty Observatory (ORSE) as an interdisciplinary group of expertise to advise public authorities, European Climate Foundation

 2. Study on Transport Poverty: Definition, Indicators, Determinants and Mitigation Strategies, UE EMPL/2022/OP/0015

 

Activitatea 3.2. Diseminare in conferinte nationale si international si grupuri de lucru

S-a realizat activitate de diseminare a rezultatelor proiectului in cadrul urmatoarelor evenimente:

 • ENCHANT General Assembly and Networking , Linz, 18-20 mai 2022;

 • ENCHANT Review Meeting, Comisia Europeana, 23 iunie 2022;

 • 15th Monthly Roundtable, ENCHANT, 12 ianuarie 2022;

 • 16th Monthly Roundtable, ENCHANT, 9 martie 2022;

 • 17th Monthly Roundtable, ENCHANT, 13 aprilie 2022;

 • 18th Monthly Roundtable, ENCHANT, 8 iunie 2022;

 • 19th Monthly Roundtable, ENCHANT, 13 iulie 2022;

 • 20th Monthly Roundtable, ENCHANT, 10 august 2022;

 • 21st Monthly Roundtable, ENCHANT, 14 septembrie 2022

 • ORSE1, O imagina de ansamblu asupra saraciei energetice in Romania, 28 martie 2022;

 • ORSE2, Cum masuram saracia energetica in Romania? Provocari si oportunitati. 9 mai 2022;

 • ORSE3, Maparea actorilor relevanti in identificarea si adresarea saraciei energetice si relevanta cooperarii inter si intra institutionale, 27 iunie 2022;

 • ORSE4, Impactul masurilor adoptate la nivel guvernamental si alternative posibile, 19 septembrie 2022;

 • o dezbatere nationala ORSE, Nevoile energetice minimale si masrile de protectie pentru consumatoriivulnerabili, in contextul crizei energetice, 16 septembrie 2022;

 • 1 dezbatere in contextul EnTREC Energy Day, 25-27 mai 2022, https://entrec.utcluj.ro/entrec-energy-days-25-27may-2022/;

 • 2 mese rotunde in cadrul proiectului DO.IT.SMARTER:

 • - 1 masa rotunda cu actori locali, Cluj-Napoca, 26 mai 2022;

 • - 1 masa rotunda cu actori locali, Alba Iulia, 5 octombrie 2022;

 • 4 mese rotunde in cadrul proiectului COST ENGAGER, https://www.engager-energy.net/event-reports/:

 • 1 dezbatere internationala COST ENGAGER, Engaging with Energy Poverty in Times of Crisis, Budapesta 11-13 aprilie, 2022;

 • Teaching energy poverty and involving students in energy poverty initiatives ENGAGER Cafe, 2 septembrie 2022;

 • Regional Challenges in Energy Poverty, ENGAGER Cafe, 4 martie 2022;

 • Gender, Energy Poverty and Climate Change, ENGAGER Cafe, 13 ianuarie 2022;

 

S-a publicat articolul:

Stepan Vesely*, Christian Andreas KlöcknerGiuseppe CarrusLorenza TiberioFederica Caffaro, Mehmet Efe Biresselioglu, 
Andrea C. KollmannAnca Sinea, Norms, prices, and commitment: A comprehensive overview of field experiments in the..., Front. Psychol.
Sec. Environmental Psychology , doi: 10.3389/fpsyg.2022.967318, 

 

S-a publicat volumul:

Jiglau, G., Sinea, A., Dubois, U. and Biermann, P., 2020. Perspectives on energy poverty in post-communist Europe. New York, NY, USA: Routledge. ISBN 9780367560683;

 

Se afla in proces de evaluare in revista iScience manuscrisul:

Looking back to look forward: Reflections from networked research on energy poverty, cu autorii: George Jiglau - corresponding author (jiglau@fspac.ro), Stefan Bouzarovski, Ute Dubois, Marielle Feenstra, Joao Pedro Gouveia, Katrin Grossmann, Rachel Guyet, Sergio Tirado Herrero, Marlies Hesselman, Slavica Robic, Siddarth Sareen, Anca Sinea, Harriet Thomson. Articolul identifica implicatiile profunde ale saraciei energetice asupra calitatii vietii la nivel global ce au condus la o gama larga de politici menite sa capteze si sa o atenueze, desi cu succes limitat. Folosind o abordare cu metode mixte, reteaua noastra a efectuat cercetari menite sa avanseze mai bine in cunoasterea si interpretarile saraciei energetice si sa sporeasca capacitatea rezultatelor stiintifice de a modela politici bazate pe cunoastere. in aceasta lucrare, trecem in revista critica acest efort de cercetare extins, precum si rezultatele sale. Ne bazam pe dimensiunile conceptuale, metodologice si politice ale cercetarii saraciei energetice pentru a stabili cai catre o noua agenda de cercetare si politica interdisciplinara, mai bine echipata pentru a oferi raspunsuri semnificative la provocarile generate de criza energetica in curs de desfasurare.

 

Se afla in proces de evaluare in revista International Journal of Market Research articolul:

Methodological challenges in energy poverty research, cu autorii Ute Dubois si Anca Sinea. Articolul analizeaza saracia energetica ca pe un fenomen endemic care afecteaza milioane de gospodarii din intreaga lume unde o literatura abundenta, care utilizeaza diverse metode unice sau combinate, este dedicata intelegerii cauzelor, simptomelor si experientelor traite ale acestor gospodarii. Acest articol exploreaza provocarile ridicate la implementarea cercetarii calitative asupra gospodariilor sarace energetice. Analizam un set de 33 de rezultate ale cercetarii - lucrari academice si rapoarte - pentru a identifica provocarile metodologice ridicate de cercetatori si posibilele solutii ale acestora. Prin discutarea dificultatilor legate de operationalizarea conceptului de saracie energetica, a celor legate de identificarea si implicarea gospodariilor sarace energetice in cercetare sau de natura complexa a vulnerabilitatilor acestora, studiul isi propune sa dezvolte o teorie fundamentata articulata pe naratiunea constatari si sa ofere indrumari pentru lucrarile calitative viitoare privind saracia energetica efectuate de cercetatori si partile interesate implicate in atenuarea acesteia.

 

Activitatea 3.3. Cercetare pe teren in vederea culegerii de date

In cadrul acestei activitati echipa de proiect elaborat 4 interventii comportamentale au fost implementate diferentiat la nivelul a aprox. 7,5 mil consumatori casnici din Romania prin intermediul instrumentelor de cercetare ale Electrica Romania. Efectul interventiilor a fost masurat prin colectarea datelor de consum.

 

Activitatea 2.4. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare in vederea cresterii capacitatii de colectare, analiza si comunicare de date.

Echipa de proiect utilizeaza infrastructura din dotarea proiectului in proiecte de cercetare academica prin metode calitative si cantitative. In acest moment se afla in derulare un studiu calitativ - o Netnografie, studiu comparativ privind reactia populatiei la masurile de criza adoptate de guverne in domeniul energiei in 4 tari europene; si un studiu cantitativ - o metaanaliza privind efectele boomerang in interventii de tip perceptii sociale. In vederea derularii acestor studii, echipa de proiect asimileaza instrumente si metode noi de cercetare folosind tehnologia de calcul din dotare.

 

Activitatea 2.5. Dezvoltarea resurselor umane in vederea cresterii capacitatii de cercetare si comunicare a rezultatelor.

Echipa de proiect a fost instruita in vederea utilizarii unor softuri de cercetare calitativa si cantitativa (NVIVO, Atlas.ti, SPSS), a utilizarii unor platforme de comunicare online (Zoom, Teams), a unor instrumente care sa faciliteze munca in echipa (NVIVO, Mendeley, GoogleDrive) si a unor motoare de cercetare academica (ScienceDirect, Publish or Parish) . Totdata, membrii echipei si-au consolidat capacitateaa privind realizarea de analize sistematice de literatura academica. Au participat la aceste formari cel putin 10 cercetatori din cadrul departamentului.

Durata proiectului

01/10/2020 - 31/03/2023

Echipa de proiect

Anca Sinea, Project manager, Asist.univ.dr.
Andreea Vornicu-Chira, Dr.
Radu Meza, Conf.Univ. Dr.