Masteratul de Publicitate se adresează absolvenților unei diplome de licență, indiferent de profil. Datorită abordării pedagogice diferențiate, masteranzii pot fi atât absolvenți de programe de licență în științele comunicării, cât și absolvenți ai unor domenii de studiu diverse, care se vor familiariza în primul an de studiu cu noțiunile de bază din domeniul publicității. În cadrul acestui program, agenția de publicitate VITRINA din Cluj-Napoca oferă Seminarul Vitrina, o serie de întâlniri cu specialiști ai agenției din diverse domenii ale activității publicitare. Totodată cadre didactice cu experiență din universitățile partenere din UE predau cursuri de profil. Cunoștințele teoretice se îmbină cu pregătirea practică, orientarea masteratului fiind către cerințele de formare ale pieței de profil din domeniu. Publicitatea este analizată în formele sale clasice, dar și în cele neconvenționale, vorbim atât de publicitate în ziare și reviste, la radio și la televiziune, de publicitatea outdoor, dar și de marketingul viral sau promovarea prin intermediul rețelelor de socializare online. Dintre competențele specifice dobândite pe parcursul celor doi ani de studiu merită amintită capacitatea de a proiecta, derula și evalua campanii de publicitate de diverse tipuri. Profilul absolventului presupune integrarea acestuia în instituții publice și private de profil în calități diverse: copywriter, account manager, media planner, social media manager etc.

Masteratul de Publicitate funcționează atât la zi, cât și la frecvență redusă.