Masteratul de Comunicare Politică este organizat de Departamentul de Ştiinţe Politice şi de Departamentul de Comunicare, Relaţii Publice și Publicitate, două dintre cele mai dinamice şi mai performante departamente ale Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Este primul program de comunicare politică dezvoltat în România.

Acest masterat corespunde unei necesităţi reale de formare de specialişti pentru o piaţă a muncii în continuă dezvoltare. Comunicarea politică este o parte tot mai semnificativă a comunicării publice. Devine astfel necesară formarea de specialişti capabili să realizeze analize politice, să creeze strategii de comunicare, să organizeze campanii cu impact, să realizeze campanii etice şi eficiente atît în perioadele de campanie electorală cît şi în perioadele dintre campanii, să stăpânească ştiinţa construirii imaginii publice a candidaţilor în condiţiile marketizării prezenţei publice a personalităţilor politice, să dea un conţinut real spectacolului politic bazat pe carismă şi pe mesaje mobilizatoare.

Programul de masterat oferă un set complex de competente şi abilităţi în domeniul comunicării politice, al marketingului politic și al analizei politice. Competenţele şi abilităţile se dobândesc prin parcurgerea cursurilor și seminariilor complexe, care îmbină specializarea riguroasă cu o abordare interdiciplinară, ce presupune îmbinarea prelegerilor cu aplicaţiile practice și continua implicare a masteranzilor în procesele educaționale.

Competenţe generale:

 • Capacitatea de a analiza și sinteză;
 • Realizarea de analize de impact și analize politice complexe;
 • Capacitatea de evaluare a programelor politice şi a politicilor publice;
 • Capacitatea de a utiliza tehnici complexe de promovare prin inermediul PR-ului politic și al publicității politice;
 • Capacitatea de a concepe şi implementa strategii de comunicare, atît în perioada de campanie electorală cît și între campanii;
 • Abilități și competențe necesare pentru organizarea de evenimente publice și de a contribui la creșterea impactului acestora în percepția comunității;
 • Abilităţi de negociere şi medire;
 • Capacitatea de a analiza şi evalua cultura organizaţională, comportamentul organizațional și modul de raportare a diferitelor categorii de public la instituțiile și organizațiile analizate;
 • Abilităţi şi cunoştinţe vizând proiectarea unei cercetări, prelucrarea datelor obţinute şi elaborarea de recomandări;
 • Competențe de cercetare și abilități în scrierea de rapoarte, în elaborarea de materiale și elaborarea de lucrări științifice în domeniul comunicării politice;
 • Abilități de comunicare mediatică și de comunicare cu mass-media;
 • Competențe etice și expertiză etică în domeniul comunicării publice și al deontologiei politice;
 • Competențe în elaborarea și dezvoltarea Codurilor deontologice și abilități de a lucra în comisiile de etică.

Absolventul este specialist în domeniul comunicării politice și al marketingului politic. Absolventul poate să își dezvolte o carieră în domeniul cercetării fie continuînd un program de studii doctorale fie angajîndu-se în institute de cercetare sau universitare de profil. Pregătirea obținută le dă comptenețele necesare pentru a lucra în sectorul public sau cel privat în poziții ce solicită specializare în domeniul comunicării politice, al medierii instituționale, al consilierii personale, al consilierii etice, al modelării și instrumentalizării politicilor publice.
Funcţii posibile pe piaţa muncii: consilier de comunicare, consilier de imagine, analist politic, consilier politic; asistent, director de campanie electorală, consultant în instituţii publice, expert, referent, referent de specialitate, inspector, evaluator, facilitator comunitar, consultant realizare strategii locale și naționale, manager de proiect, director de programe, coordonator de voluntari, formator, specialist marketing pentru organizații politice, lobbyist, expert management strategic, agent de dezvoltare electorală, expert în elaboarea de programe și strategii politice, expert în elaboarea de coduri deontologice, ofițer de etică.