În cadrul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate funcționează două specializări de nivel licență: Comunicare și Relații Publice, respectiv Publicitate. Departamentul, având cadre didactice tinere, promovează metode de predare bazate pe interacțiunea permanentă cu studenții. În acest sens, studenții noștri sunt încurajați să gândească liber, să fie creativi și să își prezinte opiniile argumentat și într-o manieră deschisă. De asemenea, trăind într-o societate în care tehnologia evoluează într-un ritm alert, actualitatea și aplicabilitatea modului de comunicare și al informațiilor oferite devin principii și valori esențiale. Pe lângă activitățile de predare și de cercetare, membrii departamentului se implică în mod constant în proiecte extracuriculare: Festivalul Studențesc de Publicitate, Conferința PR Trend, colaborările cu firmele specializate, sub forma de stagii de practică și internshipuri.

Absolvenţii noştri vor putea presta activităţi de consilier de imagine, purtător de cuvânt, specialist în comunicare inter- şi intrainstituţională, mediator, strateg de campanii promoţionale în domeniul PR (PR instituţional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv etc.) și al publicității.

Pentru exercitarea acestei profesii, studenţii trebuie să dobândească următoarele competenţe specifice:

Competenţe de comunicator: foarte bună stăpânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal în comunicare

Competenţe în elaborarea şi gestionarea de campanii de relaţii publice

Competenţe în elaborarea şi gestionarea de strategii publicitare

Competenţe în aplicarea metodelor şi tehnicilor de cercetare sociologică în domeniul relaţiilor publice şi publicităţii

Competenţe în implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicare organizaţională în plan intern şi extern

Competenţe de mediator, pentru managementul crizelor şi conflictelor

Competenţe în comunicarea interpersonală, inter-instituţională, interculturală şi internaţională.

De asemenea, urmărim formarea de competenţe generale (transferabile), indispensabile oricărei profesii şi, prin urmare, apreciate pe piaţa muncii:

capacitate de analiză şi sinteză

capacitate de a empatiza cu mediul social

abilitatea de a percepe corect şi de a exploata eficient tendinţele sociale, politice şi economice de imagine şi conţinut

capacitate de asimilare critică, prelucrare şi exploatare a informaţiei teoretice

Toate aceste competenţe, atât cele specifice, cât şi cele generale vor permite absolvenţilor noştri, pe de o parte, să-şi exercite cu succes profesia şi, pe de altă parte, să aibă dorinţa şi capacitatea de a se auto-perfecţiona, de a se adapta continuu unei societăţi în permanentă schimbare.