Specializarea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate a fost creată în anul 2001, bucurându-se de cadre didactice tinere care promovează metode de predare bazate pe interacțiunea permanentă cu studenții. Specializarea de Comunicare și Relații Publice s-a afirmat în domeniul educației dedicate comunicării prin flexibilitatea și adaptarea la cerințele pieței forței de muncă, încurajând studenții să exceleze în domeniile  directe și conexe comunicării. Mai mult, studenții noștri sunt încurajați să gândească liber, să fie creativi și să își prezinte opiniile argumentat și într-o manieră deschisă, lucru oglindit și în participarea acestora în număr foarte mare, an de an, la Festivalul Studențesc de Publicitate și la Conferința PR Trend.
Adaptarea specializării la ritmul alert al societății, al tehnologiilor și al informațiilor, reprezintă un principiu și o valoare esențială, regăsite și în implicarea membrilor departamentului în proiecte extracuriculare, respectiv colaborarea cu firmele de specialitate, sub forma de stagii de practică și internshipuri oferite studenților sau oferirea de cursuri specializate, precum cel în parteneriat cu Google Online Academy.
Profilul profesional al absolventului
Secţia de Comunicare şi Relaţii Publice oferă diplomă de Licenţiat în Ştiinţele Comunicării şi urmăreşte să creeze şi să dezvolte abilităţi necesare profesiei de Consilier în comunicare şi relaţii publice. Sub genericul acestei profesii absolvenţii noştri vor putea presta activităţi de consilier de imagine, purtător de cuvânt, specialist în comunicare inter- şi intrainstituţională, mediator, strateg de campanii promoţionale în domeniul PR (PR instituţional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv etc.)
Pentru exercitarea acestei profesii, studenţii trebuie să dobândească următoarele competenţe specifice:

 • Competenţe de comunicator: foarte bună stăpânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal în comunicare,
 • Competenţe în elaborarea şi gestionarea de campanii de relaţii publice,
 • Competenţe în elaborarea şi gestionarea de strategii publicitare,
 • Competenţe în aplicarea metodelor şi tehnicilor de cercetare sociologică în domeniul relaţiilor publice şi publicităţii,
 • Competenţe în implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicare organizaţională în plan intern şi extern,
 • Competenţe de mediator, pentru managementul crizelor şi conflictelor
 • Competenţe în comunicarea interpersonală, inter-instituţională, interculturală şi internaţională.

De asemenea, urmărim formarea de competenţe generale (transferabile), indispensabile oricărei profesii şi, prin urmare, foarte apreciate pe piaţa muncii:

 • capacitate de analiză şi sinteză,
 • capacitate de a empatiza cu mediul social,
 • abilitatea de a percepe corect şi de a exploata eficient tendinţele sociale, politice şi economice de imagine şi conţinut
 • capacitate de asimilare critică, prelucrare şi exploatare a informaţiei teoretice

Toate aceste competenţe, atât cele specifice, cât şi cele generale vor permite absolvenţilor noştri, pe de o parte, să-şi exercite cu succes profesia şi, pe de altă parte, să aibă dorinţa şi capacitatea de a se auto-perfecţiona, de a se adapta continuu unei societăţi în permanentă schimbare.