LINIA ROMÂNĂ

Ioan Hosu, 

Director de departament

Prof. Univ. Dr. Habil. –
hosu@fspac.ro

Ioan Hosu a devenit director de departament în martie 2012. Este doctor în sociologie și beneficiar al unei burse post-doctorale în domeniul comunicării științei. Traseul său didactic și cel de cercetare se concentrează pe următoarele domenii de interes: Rolul comunicării în contexte grupale, organizaționale și comunitare; Rolul și locul comunicării în procesele de schimbare/dezvoltare, în procesele de mobilizarea resurselor în acțiuni colective (accent pe organizații și comunități); Comunicare și comunitate, comunicare și societate.

Călin Flaviu Rus,

Prof. Univ. Dr. Habil. – Prorector
calin.rus@ubbcluj.ro

Flaviu Călin Rus este unul dintre membrii fondatori ai departamentului. În prezent, acesta ocupă și poziția de prorector pe Comunicare, PR și Relații Internaționale în Universitatea Babeș-Bolyai. Este unul dintre primii autori români relevanți în domeniul relațiilor publice, publicând la edituri de prestigiu național și internațional volume ca: Introducere în ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice, Evoluţia procesului de comunicare de la forma interpersonală la cea politică şi mediatică, PR Politic, Campanii si strategii de PR. Avansat vorbitor de germană, Flaviu Călin Rus a publicat și în această limbă: Darstellungsformen in den Medien (cu Veronica Câmpian), Die PR Kampagne – Plan und Struktur, Die Entwicklung des Kommunikationsprozesses von der zwischenpersönlichen bis zu der mediatischen Gestaltung. În cadrul departamentului, acesta este responsabil pentru o varietate de cursuri, atât la nivel licență, cât și la masterat: Introducere în comunicare și relații publice, Bazele PR, Tehnici și Instrumente de PR, Tehnici avansate de comunicare, Strategii de promovare a actorului politic ș.a. Experiența sa cuprinde și perioade în care a fost implicat în practica relațiilor publice în domeniul politic, ocupând la un moment dat chiar și funcția dedeputat în Parlamentul European. La fel de notabile sunt experiențele ca profesor asociat al University of Applied Sciences and Arts, Hannover, Universitatea de Stat din Istanbul, Universitatea Karoli Gaspar din Budapesta sau Universitatea Creştină din Ede (Olanda). Este membru în comitetul de organizare al conferinței internaționale PR Trend. Deține numeroase distincții pentru excelența didactică și pentru managementul academic.

Delia Cristina Bălaş (Balaban),

Prof. Univ. Dr. Habil.
balaban@fspac.ro

Delia Cristina Bălaș (Balaban) este profesor universitar în științele comunicării, având specializarea publicitate la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca unde a înființat și coordonează programele de Publicitate la nivel licență, masterat și doctorat. A absolvit în anul 2003 doctoratul la Europa Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, Germania (magna cum laudae), a realizat mai multe stagii de cercetare postdoctorală la Ludwig Maximilians Universität în München, Germania. A Fulbright  Visiting Scholar  în anul 2020 la Grady College of Journalism and Mass Communication de la University of Georgia, Athens în Statele Unite ale Americii. Din 2007 este cadru didactic asociat la Universitatea de Științe Aplicate din Mittweida, Germania. Este membră a International Communication Association, a American Academy of Advertising, a ECREA, și a Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Coordonează din 2018 un grup de cercetare care se ocupă de efectele comunicării publicitare prin social media, în deosebi a comunicării social media influencer-ilor și a participat la conferințe internaționale pe această temă a publicat lucrări de specialitate în domeniu. Din 2014 Delia Cristina Balaban este doctor habil, iar din anul 2015 este conducător de doctorat iar din 2016 este directorul Școlii Doctorale Comunicare, Relații Publice și Publicitate de la FSPAC. Domenii de interes didactice și de cercetare: social media, comunicare publicitară, populism.

Recent publications (selection) / Lista publicațiilor recente (selecție)

Sandu Frunză,

Prof. Univ. Dr. Habil.
sfrunza@fspac.ro

Sandu Frunză este doctor în  filosofie,  cu specializare în filosofia culturii, a valorilor și a istoriei. Conduce doctorate în domeniul științelor politice. Domeniile sale de interes sunt: fundamentalismul religios, comunicare politică, filosofia post-holocaust, etică relațională, deontologie, devoltare personală și consiliere etică. Predă cursuri pe teme de filosofia comunicării, etica in publicitate, deontologie, religie și ideologie, imaginar religios în limbajele publicitare, comunicare și biopolitică. Este autor al cărților: O antropologie mistică (1996), Iubirea şi Transcendenţa (1999), Experienţa religioasă în gîndirea lui Dumitru Stăniloae. O etică relaţională (2001), Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor (2003 și 2015), Filosofie şi iudaism (2006), Dumnezeu şi Holocaustul la Elie Wiesel. O etică a responsabilităţii (2010), Comunicare etică şi responsabilitate socială (2011), Ethical Reconstruction of Public Space through Rethinking of the Relationship among Philosophy, Religion and Ideology (2013), Advertising constructs reality (2014), Comunicare simbolică și seducție (2014), Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii (2015). Cărțile și articolele sale au fost recenzate sau citate de autori și publicații din România, Israel, Europa, Africa sau America. Este practician al consilierii filosofice, al consilerii etice și de responsabilitate socială. Poate fi urmărit pe blogul https://frunzasandu.wordpress.com/. Este editor al Journal for the Study of Religions and Ideologies. În 2005 a primit prestigiosul Premiu al Academiei Române, iar în 2010 a primit distincția de Profesor Bologna.

Cosmin Irimieş,

Prof. Univ. Dr. Habil.
cosmin.irimies@fspac.ro

Cosmin Irimieş s-a format ca specialist în relaţii publice şi comunicare atât de o parte, cât şi de alta a baricadei, experimentând pe rând activitatea de jurnalist (1996-1999), respectiv pe cea de comunicator, purtător de cuvânt sau consilier de imagine al unor instituţii publice locale, dar şi centrale. A fost şef al biroului de relaţii publice al Ministerului Educaţiei (1999-2004), ofiţer de presă al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (2004-2005), coordonator al campaniilor de comunicare şi PR în cadrul unor proiecte cu finanţare externă nerambursabilă în domeniul învăţământului preuniversitar (2005-2009) şi director de cabinet în cadrul Aparatului Propriu de Lucru al Primului Ministru (2009-2011). În paralel, în anul 2004 şi-a început cariera de cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, pe care o şi absolvise în anul 1999. Pasiunea pentru studiul administraţiei publice, al comunicării şi al relaţiilor publice a dus la absolvirea unor cursuri masterale şi aprofundate în domeniu, la obţinerea unor burse de cercetare guvernamentale în Franţa şi Italia, cursuri de perfecţionare în Spania şi Portugalia, precum şi la elaborarea, în anul 2007, a unei teze de doctorat în domeniu. Cosmin Irimieş este titular al unor cursuri precum Lobbying, Branding instituţional, Instituţia Purtătorului de cuvânt, Comunicare eficientă, Presa de agenţie sau Comunicare audio-video, fiind şi autor al volumelor “Principii de management al comunicării şi relaţiilor publice” (2012) şi “Basic Principles of Brand Management” (2012).

Ioana Iancu,

Conf. Univ. Dr. Habil. –
iancu@fspac.ro

Ioana Iancu are studii de licenţă şi masterat în domeniile ştiinţelor politice şi publicităţii, atât în ţară cât şi în străinătate. Este doctor în Sociologie. Domeniile actuale de interes sunt publicitatea inteligentă şi utilizarea noilor tehnologii în marketing, neuromarketing-ul şi emoţiile în publicitate. Disciplinele predate se axează pe comunicarea mediatică, comunicarea publicitară şi strategia publicitară.

CV – Ioana Iancu

Cristian Radu,

Lect. Univ. Dr. 
cristian.radu@fspac.ro

Cristian Radu este unul dintre membrii fondatori ai departamentului. Este doctor în filologie, responsabil pentru discipline ca Teorii ale limbajuluiComunicare verbală și non-verbală, Comunicare, persuasiune și manipulare ș.a. A format o trupă de teatru amator împreună cu studenții facultății noastre. Trupa a pus în scenă, cu un real succes, piesa Titanic Vals, de Tudor Mușatescu. Este, de asemenea, inițiatorul unui program prin care elevii de clasa a XII-a primesc consultații gratuite în vederea susținerii bacalaureatului: Training pentru BAC.

Veronica Ilieş,

Lect. Univ. Dr. –
ilies@fspac.ro

Veronica Ioana Ilieş este lector universitar doctor în cadrul Departamentului de Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate. Este titular a disciplinelor Responsabilitate socială corporatistă, Branding şi brand management, Personal branding şi Public Relations, tools and techniques. De asemenea predă seminariile aferente cursurilor Bazele PR, Tehnici şi instrumente de PR şi publicitate, precum şi Introducere în ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice. A obţinut titlul de doctor în Sociologie în anul 2011 cu teza Relaţiile publice şi responsabilitatea socială corporatistă: teorie şi acţiune socială, ce s-a materializat în cartea cu acelaşi titlul, apărută la editura Presa Universitară Clujeană în anul 2012. În cadrul programului de studii doctorale a urmat cursurile bursei doctorale „Erasmus”, la Institut Für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Ludwig – Maximilians-Universität, München, Germania. De asemenea, a parcurs un stagiu de pregătire la Istanbul University, Faculty of Communication, Istanbul, Turcia. Absolventă a Masteratului de Publicitate şi a Masteratului de Relaţii Publice din cadrul Departamentului de Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate are ca şi domenii de interes ştiinţific şi de cercetare relaţiile publice, între teorie şi practică, responsabilitatea socială corporatistă în contextul relaţiilor publice, aplicabilitatea şi consecinţele activităţii de responsabilitate socială corporatistă în România, rolul relaţiilor publice în cadrul campaniilor de responsabilitate socială corporatistă în România, branding şi personal branding. Din anul 2011 este coordonatorul mai multor campanii de implicare şi responsabilitate socială desfăşurate în oraşul Cluj-Napoca. În parcursul activităţii didactice, Veronica Ilieş a fost distinsă cu mai multe premii, precum titlul de Profesor Bologna, Excelenţă Didactică şi Profesorul GoFree.

CV – Veronica Ilieș

Paul Fărcaş,

Lect. Univ. Dr. –
farcas@fspac.ro

Paul-Alexandru Fărcaș – Domeniile de interes, care au vizat traseul didactic și cel de cercetare sunt următoarele: relațiile publice, publicitatea, event planning-ul și branding-ul instituțional. Demersul științific, inițiat odată cu înscrierea la doctorat, a completat orizontul disciplinar al intereselor personale, în ceea ce privește fenomenul relațiilor publice, printr-o abordare interdisciplinară a domeniului, în special prin folosirea elementelor de cercetare sociologică, dar și a celor caracteristice managementului organizațional. Tema de cercetare a tezei de doctorat a vizat: „Externalizarea serviciilor de relații publice și crearea unui profil al practicienilor PR: companiile și agențiile PR din Cluj-Napoca”. În cadrul programului de studii doctorale a beneficiat de o bursă finanțată de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectoriale Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), în baza proiectului „Studiile doctorale, factor major de dezvoltare al cercetărilor socio-economice și umaniste”. Cercetarea mai sus menționată a fost finalizată în ianuarie 2012, iar susținerea publică a tezei de doctorat a avut loc în luna februarie a aceluiași an, când Paul Fărcaș a obținut titlul de Doctor în filologie. Alături de performanţele didactice si de cercetare, a participat la conferinţe internaţionale (PR Trend), cursuri şi workshop-uri în ţară şi în străinătate. Este implicat în coordonarea programului Online Marketing Academy iniţiat de Google România, în colaborare cu Departamentul de Comunicare, Relaţii Publice şi Publicitate.

Corina Rotar,

Lect. Univ. Dr. –
rotar@fspac.ro

Corina Rotar (Boie) este specializată în comunicare şi relaţii publice  şi predă următoarele cursuri şi seminarii: Introducere în comunicare şi relaţii publice (seminar), Comunicare verbală şi nonverbală (seminar), Tehnici avansate de comunicare (seminar), Elaborarea lucrărilor ştiinţifice (seminar), PR şi autoevaluare (curs), PR cultural (curs), Discursuri și tehnici de prezentare (curs). Are stagii de pregătire în Turcia (Istanbul University, Faculty of Communication), Germania (Ludwig Maximilian University, München; University of Applied Sciences, Mittweida) şi Spania (University of Valencia). Din 2012, Corina Rotar este deţinătoarea titlului onorant de Profesor Bologna.

Ioana Lepădatu,

Lect. Univ. Dr. –
lepadatu@fspac.ro

Ioana Lepădatu, doctor în Istorie al Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, este asistent asociat al Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate din anul 2008. În cadrul departamentului predă cursurile Managementul agenției de publicitate, Planificare și implementare media și seminarii de Comunicare publicitară, Tehnici de promovare în mass media. Domeniile de interes și cercetare se îndreaptă înspre istoria publicității, consumatorul de media și publicitate din România. Este membru în board-ul editorial al Journal of Media Research, una din publicațiile științifice ale departamentului. Face parte din echipa de organizare a Festivalului Studențesc de Publicitate, eveniment cu tradiție în cadrul departamentului nostru.

Iulia Grad,

Lect. Univ. Dr. –
grad@fspac.ro

Iulia Grad a obţinut în 2012 titlul de doctor în filosofie cu teza Filosofia dialogului şi criza comunicării în gândirea lui Martin Buber. Domeniile sale de interes sunt etica în comunicare, filosofia comunicării şi comunicarea mediatică. În cadrul departamentului, predă cursurile de Strategii ale dialogului şi Comunicare simbolică și spațiu public şi seminarii de Etică în publicitate, Etică şi legislaţie în CRP şi Publicitate, religie şi ideologie.

Anişoara Pavelea (Răduleț),

Lect. Univ. Dr. –
pavelea@fspac.ro

Anișoara Pavelea susține seminariile de Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice, Comunicare interpersonală, Comunicare politică, PR politic și Orientarea în carieră a specialiștilor PR. A obținut titlul de doctor în sociologie în anul 2013. Temele de cercetare vizate în activitatea științifică includ: psihologia socială, PR-ul și publicitatea politică, strategiile de promovare a actorului politic, orientarea în carieră, metodele de cercetare în științele sociale.

Mihnea Stoica,

Lect. Univ. Dr. –
stoica@fspac.ro

Mihnea S. Stoica este lector  universitar la Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate. Este licențiat în științe politice și în drept la Universitatea Babeș-Bolyai, iar studiile de masterat le urmează în Olanda, la Vrije Universiteit Amsterdam. Participă în proiecte de cercetare derulate de institutul Kieskompas (Busola Electorală) din Amsterdam, cu privire la alegerile din Franța și Mexic (2012), fiind desemnat apoi manager de proiect pentru analiza alegerilor parlamentare din Israel (2015). În 2014 este consilier europarlamentar la Bruxelles, iar din 2016 coordonează Centrul Cultural și Academic Olandez al Universității Babeș-Bolyai. În același an obține titlul de doctor cu o teză în ”populismul european”. Domeniile sale de interes cuprind comunicarea politică și strategiile de PR.

Andreea Voina,

Lect. univ. Dr. –
voina@fspac.ro

Andreea Voina este asistent asociat al Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate și doctorandă în Științe Politice. Este absolventă a programului masteral de Comunicare Politică și licențiată în Comunicare și Relații Publice. Interesele sale de cercetare se centrează asupra reprezentării de gen în politică, comunicării politice, PR-ului politic și noilor media. Între 2012 și 2014, a inițiat și coordonat proiecte în cadrul Asociației pentru Educație Politică. În prezent, este implicată în cercetarea reprezentării și a discursului femeilor politician și predă seminarii în domeniul comunicării.

Maria Mustățea,

Asist. Cerc. Dr. –
mustatea@fspac.ro

Maria Mustățea a urmat studii de publicitate la nivel licență, masterat și doctorat în limbile română și engleză la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Acum este preocupată de evoluția acestui domeniu sub toate formele sale. Cu o pregătire sub umbrela științelor comunicării, centrele ei de interes gravitează în jurul strategiei și creației publicitare, a modului în care acestea se regăsesc în new media, precum și a influențelor culturale existente în publicitatea globală.

CVListă de publicații

Dorin Spoaller,

Dr., Asistent Universitar –
spoaller@fspac.ro

Consultații: miercuri, ora 14.00, fizic sau online. Cu programare pe mail, vă rog.

Dorin Spoaller este absolvent al secției de Publicitate a Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, nivel licență și masterat. De asemenea, Dorin este doctor în Comunicare Strategică Online, fiind absolvent al Școlii Doctorale Comunicare, Relații Publice și Publicitate. Specializările lui cuprind comunicarea pe Social Media, SEO, SEM, marketing online, marketing instituțional, strategie online, strategie instituțională. Cursurile predate sunt Publicitate Online și PR Online, Publicitate în Social Media și Fotografie în Publicitate. De asemenea, Dorin este responsabil de branding-ul și imaginea FSPAC în mediul online.

LINIA MAGHIARĂ

Kádár Magor,

Prof. Univ. Dr. Habil. (Responsabilul liniei maghiare) –
kadar@fspac.ro

Kádár Magor este directorul liniei maghiare a departamentului. Tema doctoratului, susţinut în 2006 la UBB a fost planificarea şi analiza campaniilor de comunicare, abilitarea cuprinde domeniul de place branding. Cursurile susţinute sunt Branding and Identity, Branding instituțional, Comunicarea de campanii, Publicitate, Marketing politic, Planificare strategică. Activitatea didactică i-a fost recunoscută cu numeroase premii, printre care în 2009 şi titlul Profesorului Anului al Galei Premiilor în Educaţie. În educaţia non-formală activează ca trainer cu acreditare internaţională, dar şi ca formator intern la companii. Se ocupă de training-uri de comunicare şi dezvoltare organizaţională, dezvoltarea programelor şi materialelor de training, coaching, respectiv conceperea şi aplicarea campaniilor şi planurilor de branding pentru organizaţii, persoane şi oraşe. Domeniile de interes şi cercetare se leagă de planificarea strategică (organizaţii, campanii, branding de oraş), branding, structura şi funcţionarea campaniilor de comunicare, efectele instrumentelor de comunicare în cazul grupurilor de ţintă specifice. Este coordonator de proiecte de branding și consilier atât pentru companii cât și pentru orașe din România.

Hanna Orsolya Vincze,

Conf. Univ. Dr. Habil. –
vincze.orsolya@fspac.ro

Hanna Orsolya Vincze a obținut titlul de doctor la Central European University, Budapesta. În 2005-2006 a beneficiat de o bursă Chevening la Universitatea Oxford. Activitatea sa didactică și de cercetare se concentrează pe analiza discursurilor publice, a limbajelor știrilor, pe pragmatica comunicării verbale și comunicarea interculturală. Este titulara cursurilor de Introducere în știința comunicării, Sistemul mass media, Comunicare interculturală, Semantica comunicării și Culturi ale comunicării. A participat în calitate de membru sau director la mai multe proiecte naționale și internaționale în domeniul analizei media, a istoriei ideilor politice, a competențelor interculturale și media literacy. Studiile sale au fost publicate în volume și reviste apărute la Brill, Leo S. Olschki Firenze, Cambridge Scholars Publishing și Routledge. Este membră a International Communication Association.

Noémi Zörgő,

Lect. Univ. Dr. –
noemi@fspac.ro

Noémi Zörgő este specializată în comunicare şi relaţii publice şi predă următoarele cursuri şi seminarii: Introducere în științele comunicării (seminar), Marketing politic (curs și seminar), Bazele PR (curs și seminar), Teoria argumentării (seminar), Managementul relației cu mass media (curs și seminar). Este licențiată în filosofie – comunicare socială și relații publice la Universitatea Babeș-Bolyai. În 2008 termină studiile masterale la UBB, obținând o diplomă de comunicare socială în epoca globalizării. În 2011 obține titlul de doctor în filologie la Universitatea Babeș-Bolyai. Domeniile de interes și cercetare se leagă de marketing politic, relațiile publice, brandingul în sport, precum și noile tehnici și instrumente în comunicare. Are stagiu de pregătire în Germania la Eberhard Karls Universität din Tübingen, la Institut für Politikwissenschaft (2011). A participat la mai multe conferințe naționale și internaționale, dintre care cel mai important este 6th International Political Marketing Conference din Thessaloniki (2010).

LINIA GERMANĂ

Mirela Abrudan,

Conf. Univ. Dr. (Responsabilul liniei germane) –
mirela.abrudan@fspac.ro

Mirela-Codruţa Abrudan ist Dozentin an der deutschsprachigen Linie der Abteilung für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung innerhalb der Fakultät für Politik-, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaften der Universität Babeş-Bolyai und unterrichtet auch an der deutschsprachigen Studienrichtung für Journalisik an derselben Fakultät. Promoviert im Jahre 2010 mit der Doktorarbeit Die Mediendarstellung der Wirtschaftskrise in Rumänien aus der Perspektive der Framing-Theorie (2008-2009), liegen ihre Forschungsschwerpunkte im Bereich der Publizistikwissenschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation. Dozent an der Fakultät für Medien und Design der Fachhochschule Hannover und an der Hochschule Mittweida aus Deutschland, Mirela-Codruţa Abrudan ist auch Chefredakteur der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Journal of Media Research, Mitglied des Senats der Universität Babeş-Bolyai und Mitglied in der Kommission für Personalangelegenheiten der UBB.

Veronica Câmpian,

Lect. Univ. Dr. –
campean@fspac.ro

Veronica Câmpian ist Lektorin an der deutschsprachigen Linie der Abteilung für Kommunikation, PR und Werbung innerhalb der Fakultät für Politik-, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaft der Universität Babeş-Bolyai. Sie besitzt einen Doktortitel im Bereich Philologie (Schwerpunkt: Printmediensprache) ausgeschrieben von der Universität Bukarest. Ihre Forschungsfelder sind verbale und nonverbale Kommunikation, Sprachtheorie, wissenschaftliches Schreiben und Arbeiten, Pressesprache und Darstellungsformen in den Medien. Sie hat Studien und Bücher mit diesen Schwerpunkten verfassst. Sie ist auch Lehrbeauftragte an der deutschsprachigen Linie der Journalistikabteilung derselben Fakultät und unterrichtet als Gastdozent an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Mittweida, Deutschland.

Meda Mucundorfeanu,

Lect. Univ. Dr. –
mucundorfeanu@fspac.ro

Meda Mucundorfeanu ist Lektorin an der deutschsprachigen Linie der Abteilung für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung der Fakultät für Politik-, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaften der Universität Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Darüber hinaus unterrichtet sie auch an der deutschsprachigen Linie der Abteilung für Journalisik an derselben Fakultät und ist Lehrbeauftragte der Hochschule für Angewandte Medien Mittweida in Deutschland. Sie hat zwei Bachelor-Abschlüsse, eines im Bereich der Angewandten Modernen Sprachen Deutsch-Englisch und das andere im Bereich der Kommunikationswissenschaften, gefolgt von zwei Masterabschlüssen im Bereich Werbung, bzw. Im Bereich Programmmanagement und von einem Doktortitel im Bereich der modernen Geschichte. Ihre Forschungsschwerpunkte sind: Pressegeschichte, interpersonelle Kommunikation, Medienwirkungen, Verhandlungstechniken, soziale Forschungsmethoden und Copywriting. Im Jahr 2015 wurde Meda Mucundorfeanu auf Vorschlag ihrer Studenten mit dem nationalen Preis für außerordentliche Lehrleistungen “Professor Bologna“ ausgezeichnet.

Julia Szambolics,

Lect. Univ. Dr. –
szambolics@fspac.ro

Julia Szambolics ist seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin an dem Lehrstuhl für Kommunikation und PR innerhalb der Fakultät für Politik-, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaften der Babes-Bolyai Universität. Fünf Jahre lang war sie an dem deutschsprachigen Studiengang für Journalismus, innerhalb der gleichen Fakultät, tätig. Sie hat einen Bachelor-Abschluss im Bereich Journalismus und einen Masterabschluss im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Den Doktortitel hat sie im Forschungsfeld Kommunikationswissenschaften erlangt. Julia Szambolics ist auch Gastdozentin der Hochschule Mittweida, Deuschland. Im Mittelpunkt ihrer Forschungsvorhaben stehen das Verhältnis zwischen Öffentlichkeitsarbeit und Journalismus und die audio-visuellen Medien (Tv, Radio und Foto).