Rezultate Competiția Comunicării:

  • Câștigător 1 – Căpîlna Meda, Colegiul Național “Unirea” din Târgu Mureș.
  • Câștigător 2 – Mihalcea Cătălin, Colegiul Național “Unirea” din Brașov.

Concursul de proiecte “Competiția Comunicării”

Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate din cadrul Universității Babeș-Bolyai anunță un concurs pentru elevii din clasa a XII-a. Concursul reprezintă un criteriu alternativ de admitere la programele de licență Comunicare și Relații Publicte sau Publicitate, programe cu predare în limba română.

Tema concursului: comunicarea într-o situație de criză

În baza Regulamentului de admitere al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării pe anul universitar 2018/2019, candidații care obțin premiile I și II la concursul de proiecte Competiția Comunicării organizat de Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate al FSPAC pot fi admiși la specializările Comunicare și Relații Publice sau Publicitate fără concurs de admitere în cadrul sesiunii iulie 2019.

Tema concursului este realizarea unei campanii de comunicare pentru o companie care s-a confruntat cu un scandal public pentru că a exploatat în scopuri financiare datele personale ale utilizatorilor unei platforme sociale. Perspectiva abordată trebuie să fie cea a omului de comunicare din cadrul companiei respective, având ca obiectiv schimbarea percepției publice asupra ideii de utilizare a datelor cu caracter personal în mediul online. Mai exact, cum pot fi prezentate într-o manieră pozitivă acțiunile companiei.

Un exemplu de astfel de prezentare într-o manieră pozitivă ar fi cel al utilizării datelor cu caracter personal pentru a identifica nevoi personalizate și comportamente de consum de care nu suntem conștienți, prin recomandări pe care le primim pe baza profilului nostru online. De ex.: ce recomandare de telefon îmi poate face Apple pe baza datelor mele furnizate de către compania despre care discutăm.

Vor beneficia de a această prevedere numai candidații care au fost declarați reușiți la examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2019.

Regulamentul concursului “Competiția Comunicării”

Propunerea va fi scrisă într-un fișier Word care nu va depăși 4 pagini, format A4, font TNR, mărimea 12, spațiere 1.5 rânduri. Propunerile de campanii sau eventualele întrebări vor fi trimise pentru evaluare pe adresa: competitiacomunicarii@fspac.online alături de datele de identificare ale concurentului.

Termenul limită pentru transmiterea proiectelor este 30 aprilie 2019, ora 23:59. Fiecare participant are dreptul la o singură participare.

Jurizarea proiectelor va fi efectuată de o comisie formate din trei membri. Nota finală va fi calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Membrii comisiei se vor alege din cadrele didactice și de cercetare ale Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate.

Nota finală acordată de membrii comisiei va constitui notă de admitere la una din specializările Comunicare și Relații Publice sau Publicitate.

Criterii de evaluare

• Stabilirea obiectivelor de comunicare
• Originalitatea ideilor propuse
• Aplicabilitatea ideilor propuse
• Structurarea coerentă a unor mesaje cheie în cadrul campaniei propuse
• Capacitatea de exprimare în scris, coerența și coeziunea ideilor