LICENȚĂ

Comunicare și Relaţii Publice – liniile română, maghiară, germană

Specializarea: Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul: Ştiinţe ale Comunicării

Forma de învăţământ: cu frecvență, 3 ani

Liniile de studiu: română, maghiară, germană

Învăţământ la distanţă (ID): 3 ani, linia de studiu română


Publicitate – linia română

Specializarea: Publicitate

Domeniul: Ştiinţe ale Comunicării

Forma de învăţământ: cu frecvență, 3 ani

Linia de studiu: română


MASTERAT

Relaţii Publice (limba română)

Criterii de admitere:
– Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%.
– Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii notare interviu:
– Abilităţi comunicaţionale (vor fi apreciaţi următorii parametri: conceptualizare, argumentare, limbaj de specialitate, discursivitate, coerenţă etc.) – 3 puncte
– Cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională -1 punct
– Experienţă profesională în domeniul comunicării sau în domenii conexe în ţară – 2 puncte
– Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct
– Traininguri sau cursuri de specialitate în ţară – 1 punct
– Publicaţii sau produse PR şi/sau publicitate realizate şi implementate în timpul anilor de studiu din facultate sau după absolvirea facultăţii – 1 punct
– Se acordă 1 punct din oficiu pentru nota 10; interviul are o pondere de 0,7 din nota finală.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente la susţinerea interviului îndeplinirea criteriilor 2,3,4,5 şi 6.

Criteriul de departajare:
Media examenului de licenţă;

Nota primită la susținerea lucrării de licență.


Publicitate (limba română)

Criterii de admitere:
– Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%.
– Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii notare interviu:
– Abilităţi comunicaţionale (vor fi apreciaţi următorii parametri: conceptualizare, argumentare, limbaj de specialitate, discursivitate, coerenţă etc.) – 3 puncte
– Cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională – 1 punct
– Experienţă profesională în domeniul comunicării sau în domenii conexe în ţară – 2 puncte
– Stagii de practică în străinatate, burse de studiu în străinatate 1 punct
– Traininguri sau cursuri de specialitate în ţară – 1 punct
– Publicaţii sau produse PR şi/sau publicitate realizate şi implementate – 1 punct
– Se acordă 1 punct din oficiu pentru nota 10; interviul are o pondere de 0,7 din nota finală.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente la susţinerea interviului îndeplinirea criteriilor 2,3,4,5 şi 6.

Criteriul de departajare:
Media examenului de licenţă.


Relații Publice şi Publicitate (limba engleză)

Criterii de admitere:

Interviu motivaţional în limba engleză – 70%
Media examenului de licenta – 30%

Criteriul de departajare:

Media anilor de studii (nivel licenta).

Criterii notare interviu:

1. Abilităţi comunicaţionale – 3 puncte
2. Cunoaşterea limbii engleze atestate printr-un certificat şi abilităţi de exprimare dovedite în timpul interviului – 2 puncte
3. Stagii de practică profesională sau experienţă profesională în domeniu sau în domenii conexe – 2 puncte
4. Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct
5. Publicaţii ştiinţifice în domeniu sau produse PR sau publicitate realizate şi implementate 1 punct
Se acordă 1 punct din oficiu.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente, la susţinerea interviului, îndeplinirea criteriilor 2,3,4 și 5.

Criteriul de departajare:
Media examenului de licenţă.


Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză)

Criterii de admitere:

Interviu motivaţional în limba germană – 70%
Media generală de licență – 30%

Criterii notare interviu:

1. Abilităţi comunicaţionale – 3 puncte
2. Cunoaşterea limbii germane atestate printr-un certificat şi abilităţi de exprimare dovedite în timpul interviului – 2 puncte
3. Stagii de practică profesională sau experienţă profesională în domeniu sau în domenii conexe – 2 puncte
4. Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct
5. Publicaţii ştiinţifice în domeniu sau produse PR sau publicitate realizate şi implementate 1 punct
Se acordă 1 punct din oficiu.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente, la susţinerea interviului, îndeplinirea criteriilor 2,3,4 și 5.

Criteriul de departajare:
Media anilor de studiu, nivel licență


Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară)

Criterii de admitere:
– Interviu motivaţional – 70%.
– Media examenului de licenţă – 30%

Criteriul de departajare:
Datorită faptului că admiterea se va face și pe baza unui interviu, comisia de admitere va stabili lista celor admişi; nu există posibilitate de medii egale.

Calendar Licență

 • Înscrierea candidaţilor:  12 – 16 iulie
 • Rezultate iniţiale: 19 iulie
 • Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 20 – 21 iulie
 • Confirmarea ocupării locului: 20 – 23 iulie
 • Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații „în așteptare”: 20 – 23 iulie
 • Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării:  24 iulie (inclusiv sâmbătă)
 • Rezultate după redistribuiri:  25 iulie
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuire:  26 – 27 iulie
 • Rezultate finale:  29  iulie

Calendar Masterat

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 16 iulie 
 • Interviuri:  18 iulie (duminica)
 • Rezultate iniţiale:  20 iulie
 • Contestaţii, înregistrarea observaţiilor, erorilor, omisiunilor:  21 – 22 iulie 
 • Confirmarea ocupării locului: 21 – 23 iulie
 • Redistribuiri:  24 iulie
 • Rezultate după redistribuiri: 25 iulie 
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuire:  26 – 27 iulie 
 • Rezultate finale: 29 iulie