LICENȚĂ

Comunicare și Relaţii Publice – liniile română, maghiară, germană

Specializarea: Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul: Ştiinţe ale Comunicării

Forma de învăţământ: cu frecvență, 3 ani

Liniile de studiu: română, maghiară, germană

Învăţământ la distanţă (ID): 3 ani, linia de studiu română


Publicitate – linia română

Specializarea: Publicitate

Domeniul: Ştiinţe ale Comunicării

Forma de învăţământ: cu frecvență, 3 ani

Linia de studiu: română


MASTERAT

Relaţii Publice (limba română)

Dată interviu: în curând

Criterii de admitere:
– Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%.
– Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii notare interviu:
– Abilităţi comunicaţionale (vor fi apreciaţi următorii parametri: conceptualizare, argumentare, limbaj de specialitate, discursivitate, coerenţă etc.) – 3 puncte
– Cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională -1 punct
– Experienţă profesională în domeniul comunicării sau în domenii conexe în ţară – 2 puncte
– Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct
– Traininguri sau cursuri de specialitate în ţară – 1 punct
– Publicaţii sau produse PR şi/sau publicitate realizate şi implementate în timpul anilor de studiu din facultate sau după absolvirea facultăţii – 1 punct
– Se acordă 1 punct din oficiu pentru nota 10; interviul are o pondere de 0,7 din nota finală.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente la susţinerea interviului îndeplinirea criteriilor 2,3,4,5 şi 6.

Criteriul de departajare:
Media examenului de licenţă;

Nota primită la susținerea lucrării de licență.


Publicitate (limba română)

Dată interviu: în curând

Criterii de admitere:
– Interviu motivaţional pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%.
– Media examenului de licenţă – 30%.

Criterii notare interviu:
– Abilităţi comunicaţionale (vor fi apreciaţi următorii parametri: conceptualizare, argumentare, limbaj de specialitate, discursivitate, coerenţă etc.) – 3 puncte
– Cunoaşterea unor limbi de circulaţie internaţională – 1 punct
– Experienţă profesională în domeniul comunicării sau în domenii conexe în ţară – 2 puncte
– Stagii de practică în străinatate, burse de studiu în străinatate 1 punct
– Traininguri sau cursuri de specialitate în ţară – 1 punct
– Publicaţii sau produse PR şi/sau publicitate realizate şi implementate – 1 punct
– Se acordă 1 punct din oficiu pentru nota 10; interviul are o pondere de 0,7 din nota finală.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente la susţinerea interviului îndeplinirea criteriilor 2,3,4,5 şi 6.

Criteriul de departajare:
Media examenului de licenţă.


Comunicare politică (limba română)

Dată interviu: în curând

Criterii de admitere:
– Interviu de motivaţie pe baza unui CV – 70%.
– Media de licenţă – 30%.

Criterii de departajare:
Media examenului de licenţă.


Relații Publice şi Publicitate (limba engleză)

Dată interviu: în curând

Criterii de admitere:

Interviu motivaţional în limba engleză pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%
Media generală de licenţă – 30%

Criterii notare interviu:

1. Abilităţi comunicaţionale – 3 puncte
2. Cunoaşterea limbii engleze atestate printr-un certificat şi abilităţi de exprimare dovedite în timpul interviului – 2 puncte
3. Stagii de practică profesională sau experienţă profesională în domeniu sau în domenii conexe – 2 puncte
4. Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct
5. Publicaţii ştiinţifice în domeniu sau produse PR sau publicitate realizate şi implementate 1 punct
Se acordă 1 punct din oficiu.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente, la susţinerea interviului, îndeplinirea criteriilor 2,3,4 și 5.

Vom reveni în timp util cu informații despre următoarea sesiune de admiteri.

Criteriul de departajare:
Media examenului de licenţă.


Publicitate şi relaţii publice (limbile germană şi engleză)

Dată interviu: în curând

Criterii de admitere:

Interviu motivaţional în limba germană pe baza unui CV şi a unei scrisori de intenţie – 70%
Media generală de licență – 30%

Criterii notare interviu:

1. Abilităţi comunicaţionale – 3 puncte
2. Cunoaşterea limbii germane atestate printr-un certificat şi abilităţi de exprimare dovedite în timpul interviului – 2 puncte
3. Stagii de practică profesională sau experienţă profesională în domeniu sau în domenii conexe – 2 puncte
4. Stagii de practică în străinatate, burse, traininguri etc. – 1 punct
5. Publicaţii ştiinţifice în domeniu sau produse PR sau publicitate realizate şi implementate 1 punct
Se acordă 1 punct din oficiu.
Notă: Candidaţii trebuie să ateste cu documente, la susţinerea interviului, îndeplinirea criteriilor 2,3,4 și 5.

Criteriul de departajare:
Media examenului de licenţă.


Tehnici avansate de comunicare (limba maghiară)

Dată interviu: în curând

Criterii de admitere:
– Interviu motivaţional – 70%.
– Media examenului de licenţă – 30%

Criteriul de departajare:
Datorită faptului că admiterea se va face și pe baza unui interviu, comisia de admitere va stabili lista celor admişi; nu există posibilitate de medii egale.

CALENDAR LICENȚĂ

 • Înscrierea candidaţilor: 16 – 20 iulie (inclusiv sâmbăta)
 • Rezultate iniţiale: 22 iulie
 • Înregistrarea și soluționarea contestaţiilor, observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 23 – 24 iulie
 • Confirmarea ocupării locului: 23 – 25 iulie
 • Depunerea cererilor de redistribuire pentru candidații aflați pe listele de așteptare: 23 – 25 iulie Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării: 23 iulie
 • Rezultate după redistribuiri: 26 iulie
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuire și pentru candidații de pe lista de așteptare: 28 – 29 iulie(inclusiv duminica)
 • Rezultate finale: 31 iulie

CALENDAR MASTERAT

 • Înscrierea candidaților: 16 – 21 iulie (inclusiv sâmbăta și duminica)
 • Interviuri: 22 iulie
 • Rezultate iniţiale: 23 iulie
 • Înregistrarea și soluționarea contestaţiilor, observaţiilor, erorilor, omisiunilor: 24 – 25 iulie
 • Confirmarea ocupării locului: 24 – 25 iulie
 • Redistribuiri: 26 iulie
 • Rezultate după redistribuiri: 27 iulie (sâmbăta)
 • Confirmarea ocupării locului după redistribuire: 28 – 29 iulie (inclusiv duminica)
 • Rezultate finale: 31 iulie