Selecție EEA (SEE) Norvegia

MOBILITĂȚI de studiu SEE – NORVEGIA

2018-2019

Limba de studiu – engleză

Perioada de finanțare – 1 semestru, cuantum de 1200 euro/lună

Număr de locuri scoase la concurs – 2

  • 1 loc pentru domeniile Administrație publică, Leadership, Științe politice, Sănătate publică la University College of Southeast Norway, Kongsberg
  • 1 loc pentru domeniile Jurnalism, Media digitală, CRP, Publicitate la Volda University College

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă aceleași documente ca în cazul mobilităților Erasmus+

Conţinutul dosarului de candidatură

  • Fișa candidatului (se poate descărca de pe http://www.cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/outgoing)
  • Declaraţie (se poate descărca de pe http://www.cci.ubbcluj.ro/erasmus/files/outgoing)
  • CV (model european) în limba engleză
  • scrisoare de intenţie redactată în engleză
  • adeverinţă care atestă rezultatele la ultima sesiune/media pe anul precedent (se obţine de la Secretariat)
  • certificat de competenţă lingvistică eliberat de Centrul Alpha/Centrul Lingua UBB /certificat recunoscut internaţional, nivel minim B2 (obligatoriu conform programului de studiu al universităţii partenere)
  • proiect de studiu redactat în engleză (1-2 pagini care să reflecte, punctual și aplicat, interesul candidatului pentru profilul și programul de studiu al destinației)

Concursul va consta, pe lângă evaluarea dosarului (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV, proiect), într-un interviu cu comisia de selecţie.

Dosarele se depun în perioada 16.04-26.04.2018 (9:00-12:00) la Erasmus+ Office FSPAC  (parter)

Interviul se va desfășura în Sala de Consiliu (parter FSPAC1), joi, 26 aprilie, de la ora 10:00.

Persoana de contact FSPAC:  Arina NEAGU, e-mail: neagu@fspac.ro   tel: 0264-402216   

FSPAC International relations Office/Erasmus+ Office