• Prof. univ. dr. Smaranda Cosma
 • Admitere 2015/2016

  DATE IMPORTANTE
  Perioada de înscriere la concursul de admitere: 31 august – 4 septembrie 2015
  Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 7 – 28 septembrie 2015
  Confirmarea ocupării locurilor 28 – 30 septembrie 2015
  Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 01 octombrie 2015
  ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI

  Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face la Institutul de Studii Doctorale, în zilele lucrătoare (L-V), între orele 09:00 – 15:00, începând cu 31 august 2015. Ea se încheie în 04 septembrie 2015 la ora 15:00.

  Programarea pe conducători a examenelor de admitere

  Număr de locuri pe conducători de doctorat

   

 • Admitere 2014/2015

  Admitere 2014/2015

  Număr de locuri

  Data, locul şi ora desfăşurării concursului de admitere

  Admiterea va consta intr-o proba scrisa si o proba orala.

  Proba scrisă va evalua cunostintele teoretice si de metodologia cercetarii legate de planul de cercetare propus.

  Proba orala va consta in prezentarea planului de cercetare.

  Temele si bibliografia recomandate sunt disponibile pe pagina: http://polito.ubbcluj.ro/scoaladoctorala/?page_id=184

  DATE IMPORTANTE

  Perioada de înscriere la concursul de admitere:

  01 – 05 septembrie 2014

  Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere:

  08 – 19 septembrie 2014

  Confirmarea ocupării locurilor

  22 – 26 septembrie 2014

  Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat)

  01 octombrie 2014

  ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI

  Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face la Institutul de Studii Doctorale, în zilele lucrătoare (L-V), între orele 09:00 – 15:00, începând cu 01 septembrie 2014.
  Ea se încheie în 05 septembrie 2014 la ora 15:00.

  Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus.

  Taxa pentru concursul de admitere la doctorat 2014, formată din taxa de procesare şi taxa de înscriere la concurs

  Se achită:

  1. la orice ghişeu poştal, prin mandat, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj;

  2. la casieria Universităţii, str. I.C. Brătianu nr. 14, orar luni-vineri: 10-14 (sâmbătă şi duminică: închis);

  3. prin ordin de plată, la orice bancă, în contul RO35TREZ21620F330500XXXX, al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională Trezoreria Cluj. Codul fiscal al UBB: 4305849.

  Pe chitanţă se va preciza numele candidatului, precum şi menţiunea „Taxă procesare şi taxă înscriere admitere doctorat, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de …”. Chitanţa se ataşează dosarului de înscriere ce se depune la Institutul de Studii Doctorale.

   

   

 • Admitere 2013/2014
  DATE IMPORTANTE
  Perioada de înscriere la concursul de admitere: 02 – 06 septembrie 2013
  Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 09 – 20 septembrie 2013
  Confirmarea ocupării locurilor 20 – 27 septembrie 2013
  Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 01 octombrie 2013

   

  ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI

  Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face în zilele lucrătoare (L-V) între orele 09:00 – 15:00, începând cu 2 septembrie 2013. Ea se încheie în 6 septembrie 2013.

  Dosarele cu actele necesare înscrierii la concursul de admitere la doctorat se depun la secretariatul Institutului de Studii Doctorale, str. Universităţii 7-9, et. I, cam. 22, conform orarului afişat mai sus.

   

   

 • Hotărâre nr. 152/SEN/22,06,2012

  Hotărâre nr. 152/SEN/22,06,2012

   

  Referitor la finalizarea programului de studii doctorale de către doctoranzii POSDRU înmatriculați în 2009

  Senatul aprobă în ședința extraordinară din 11 iunie 2012:

  Hotărârea Consiliului de Administrație cu nr. 16,819/30,05,2012 după cum urmează:

  Doctoranzii înmatriculați în anul 2009 pe locuri bugetate, beneficiari de bursă în cadrul proiectelor de burse POSDRU, vor depune dosarul privind susținerea publică a tezei de doctorat la Institutul de Studii Doctorale al UBB, până cel târziu la data de 30,09,2012, în vederea susținerii publice acesteia, până cel târziu la data de 30 noiembrie 2012.