Cursul de teorii organizaționale este un curs introductiv destinat studenților de la nivel licență, care îşi propune familiarizarea acestora cu organizația ca și concept teoretic precum și modul în care organizațiile funcționează în realitate. În acest sens, în cadrul cursului vor fi parcurse principalele teorii privind studiul organizaţiilor, pornind de la studiile clasice și ajungând la abordările moderne. De asemenea, cursul cuprinde o serie de elemente specifice domeniul comportamentului organizațional precum leadership și cultură organizațională. Nu în ultimul rând, vor fi dezbătute conceptele de schimbare și dezvoltare organizațională.

La finalul acestui curs studenţii trebuie:

§  Să înţeleagă condiţiile specifice ale sectorului public şi impactul pe care aceste condiţii îl au asupra funcţionării organizaţiilor

§  Să identifice şi să analizeze diverse elemente organizaţionale din perspectiva teoriilor studiate

§  Să înțeleagă modul în care au  evoluat abordările teoretice privind organizațiile precum și relațiile dintre acestea

§  Să înţeleagă importanţa unor concepte precum: organizație, structură formală, relaţii formale-informale, motivaţie, leadership, cultură organizaţională, performanţă organizaţională, rezistenţă la schimbare, sistem, dezvoltare organizațională

§  Să aibă un discurs critic argumentat cu privire la subiectele parcurse

§  Să aibă abilități de analiză și sinteză

§  Să aibă abilitățile necesare pentru a realiza o lucrare scrisă respectând condițiile specifice scrierilor academice

§  Să aibă abilități de a lucra într-o echipă