Pregătirea lucrării de disertație face parte din pachetul de discipline fundamentale ale specializării Productie media, nivel Master. Disciplina urmăreşte familiarizarea masteranzilor cu etapele necesare elaborării unui proiect de cercetare, precum și cu principalele metode şi tehnici utilizate în cercetarea mass-media: focus-grupul, ancheta sociologică și sondajul de opinie, interviul sociologic, analiza de conținut, observația.