Cursul de economie politica are ca obiective specifice dezvoltarea capacității de întelegere și utilizare a principalelor concepte din domeniul economiei politic, dar si dezvoltarea capacității  operare cu concepte și formule economice fundamental.