Etnopolitica este o disciplină de ramură în cadrul ştiinţelor politice care se ocupă cu relaţia dintre politică şi etnicitate, atât sub aspectul impactului pe care etnicitatea îl exercită asupra proceselor politice, cât şi al modului în care politica influenţează formele de manifestare ale etnicităţii. În termeni generali, etnopolitica studiază consecinţele politice ale diversităţii.

Suport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdfSuport_de_curs_Etnopolitica_2015-2016.pdf