Obiectivul general al disciplinei

 Dobâdirea cunoşinţlor ş abilităţlor legate de dezvoltare organizaţonală si măurarea performanţlor

Obiectivele specifice

 Îsuşrea şi dobâdirea de cunoşinţe specifice privind domeniul dezvoltării organizaţonale câ şi domeniul măurăii performanţlor organizaţonale

 Dezvoltarea abilităţlor practice necesare atât diagnosticării organizaţei cât şi implementării de programe de intervenţe organizaţonală

 Dezvoltarea abilităţlor practice necesare atât evaluării şi măurării performantelor cât şi implementăii sistemelor de măurare a performanţelor