Obiectivele cursului: 

Acest modul îşi propune să prezinte noţiunile de bază privind aspectele legate de domeniul marketing (promovare)

Obiectivele de bază sunt: 

• Evidentierea rolului si importanta comunicarii in domeniul marketingului

• Cunoaşterea conceptelor legate de marketing; 

• Prezentarea şi analizarea mediului de marketing şi al pieţei; 

• Prezentarea şi analizarea politicilor şi strategiilor legate de mixul de marketing si implicatiile comunicarii pentru politicile de marketing

• Prezentarea şi analizarea aspectelor legate de satisfacţia clienţilor, respectiv analizarea aspectelor legate de relatia comunicare satisfactia clientilor 

Competente dobândite: 

• Abilitatea de a înţelege si aplica cunoştinţele legate de diferitele aspecte legate de domeniul marketingului. 

• Capacitatea de a construi, analiza şi aplica diferite strategii de comunicareşi modele de analiză din domeniul marketingului