Obiectivul general al seminarului este de a-i familiariza pe studenți cu diferite moduri în care relația centru-periferie poate fi structurată în cadrul unui sistem administrativ, insistând asupra factorilor care determină această alegere: tradiția administrativă dintr-o tară, factori externi precum integrarea în Uniunea Europeană, procesul mai larg de reformă. În prima parte a seminarului care se axează pe descentralizare sunt prezentate aspecte fundamentale care țin de organizarea și funcționarea administrației publice locale precum și relația acesteia cu administrația centrală. În cea de a doua parte a seminarului, accentul este pus pe dezvoltarea nivelului regional (descentralizat sau nu) și pe politica regională/de coeziune a Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale seminarului:


analizarea tendințelor în ceea ce privește politica de coeziune a UE pe termen mediu și lung

- discutarea fenomenului de rescalare a statului pe plan internațional; tendințe

- descrierea și analizarea procesului de restructurare administrativă (cu accent pe nivelul regional) în România

- prezentarea evoluției politicii de dezvoltare regională (de coeziune) la nivel european