Scopul şi obiectivele acestui curs sunt:

 Însuşirea cunoştinţelor de bază în domeniul teoriilor comunicării organizaţionale 

 Formarea unui limbaj de specialitate 

 Dezvoltarea gândirii critice şi analitice 


suport com.org.pdfsuport com.org.pdf