Cursul urmărește să evidențieze strategiile de PR, atât externe cât și interne, ale organizațiilor (în sensul cel mai larg al cuvântului).

Studenții vor fi familiarizați cu o serie de concepte indispensabile unui specialist în relații publice: monitorizare mass-media/concurență și audit intern, cunoașterea publicului-țintă, definirea obiectivelor și punerea în aplicare a strategiilor de PR. 

Fiecare student va alege un studiu de caz prin care va detalia strategiile folosite de diferite organizații în vederea soluționării problemelor de PR întâmpinate de-alungul timpului. 

ID IFR Informații curs studenti master PR II.pdfID IFR Informații curs studenti master PR II.pdf