Cursul şi seminarul de Etică şi Legislaţie în CRP propun familiarizarea studenţilor cu dezbaterile etice şi problemele deontologice. Urmărind formarea de deprinderi teoretice şi de aplicare a cunoştinţelor dobîndite, temele au deopotrivă un caracter teoretic şi o parte aplicată, cu studii de caz pe probleme etice și juridice în domeniu. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a dobîndi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica în activitatea lor de cercetare pe teme etice, în activități de consiliere etică şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii concrete din viața profesională. 

Cursul şi seminarul de Etică şi Legislaţie în CRP au în vedere formarea de competenţe în domeniul cercetării, al consilierii și expertizei etice, al fundamentării etice a diferitor componente ale legislaţiei, al elaborării şi aplicării codurilor deontologice. 

IDD 2016 syllabus etica si legislatie sandu frunza-2.pdfIDD 2016 syllabus etica si legislatie sandu frunza-2.pdf