Obiectivele precise ale cursului sunt următoarele:

-         Dobândirea şi înţelegerea unor cunoştinţe teoretice de bază privind comunicarea. Aceasta va fi abordată în implicaţiile ei filozofice, ca formă fundamentală de manifestare a funcţiei semiotice.

-         Cunoaşterea şi internalizarea unor teorii consacrate în domeniul filozofiei limbajului;

-         Perceperea limbajului în dubla sa dimensiune: cognitivă şi comunicativă;

-         Definirea persuasiunii şi precizarea condiţiilor care o circumscriu. Delimitarea ei de argumentare şi de demonstraţie;

-         Definirea manipulării şi delimitarea acesteia de noţiunile de mai sus;

-         Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice. 


Curs Master CPM.pdfCurs Master CPM.pdf