În cadrul acestiu curs masteranzii vor aprofunda cele mai importante noțiuni teoretice în ceea ce privește PR-ul Politic. Cursul prezinta notiunile fundamentale din domeniul PR-ului politic cum ar fi: campanii electorale locale și generale, model de desfășurare a campaniilor, planingul campaniilor, etc. Masteranzii vor fi familiarizati cu modul de desfășurare al unei campanii electorale, şi vor învăța toate demersurile unui astfel de proces.  Alături de noțiuni teoretice, în cadrul acestui curs se va pune accent și pe partea practică, foarte importantă în dezvoltarea abilităților de consiliere ale masteranzilor în domeniul PR-ului politic.


PR Politic.pdfPR Politic.pdf