Obiective: Analiza „planificării”, principalului parametru în baza căruia se desfăşoară munca de P.R.  

                        Prezentarea principalelor forme de evaluare.

                        Determinare modului de formulare a ţelurilor.

           

Noţiuni cheie: Planificare, credibilitate, senzitivitate, realism, profil al polarităţilor, chestionar, interviu, coordonare, control, motivare, ţeluri.


Bazele PR.ID2016.pdfBazele PR.ID2016.pdf