Obiective generale.

1.       Formarea unui sistem care să includă definiţii, reguli, subsisteme, modele.

2.       Crearea unui limbaj de profil.

3.       Formarea unui ansamblu care să cuprindă atât procesul comunicării cât şi pe cel al relaţiilor publice.

4.       Formarea unei baze de date necesare studierii şi aprofundării diferitelor domenii ale acestei discipline.

5.       Implementarea la nivelul mentalului colectiv al unui concept de comuni-care şi PR de sine stătător.


ICRP.ID.pdfICRP.ID.pdf