Dat fiind faptul că acest program de Master este deschis, practic, absolvenţilor de la orice facultate, nu putem vorbi de condiţionări rigide pentru parcurgerea lui. Trebuie spus totuşi că asimilarea acestei materii este facilitată de informaţiile teoretice care sunt cuprinse în cursurile Comunicare verbală şi nonverbală şi Semiotică, de la specializarea

 

Comunicare şi Relaţii Publice, nivel Licenţă.

 

În altă ordine de idei, caracterul interdisciplinar al cursului face ca unele cunoştinţe prelabile din domeniul ştiinţelor socio-umane să poată fi puse în conexiune cu cele dobândite la acest curs şi să deschidă dezbateri fertile în cadrul întâlnirilor programate.


Master_PR_an_I (1) (1).pdfMaster_PR_an_I (1) (1).pdf