Pentru a obţine creditele necesare fiecare student va susţine un stagiu de practică, echivalentul a 40 de ore pe semestru.

 

Locul de desfăşurare a practicii profesionale poate fi reprezentat de orice instituţie/organizatie publică sau privată, profit sau non-profit din România. Activitatea desfăşurată de practicant trebuie să aibă legatura cu domeniul comunicării şi relaţiilor publice. Locul de desfasurare a practicii este ales de fiecare student, catedra lasă la latitudinea studentului alegerea institutiei, organizatiei sau firmei.


Practica master.pdfPractica master.pdf