Conform contractului de studii, practica profesională este obligatorie pentru fiecare student, atât pentru semestrul I cât şi pentru semestrul II din anul universitar 2016-2017.

 

Pentru a obţine creditele necesare fiecare student va susţine un stagiu de practică, echivalentul a 42 de ore pentru semestrul III (an II sem I), 56 de ore pentru semestrul IV ( an II sem II) si 42 de ore pentru semestrul V (an II sem I). Pentru anul II CRP practica profesională trebuie realizata in fiecare din cele doua semestre, in vreme ce pentru cei din anul III este necesara realizarea stagiului de practica profesionala doar pentru semestrul I.

 

Locul de desfăşurare a practicii profesionale poate fi reprezentat de orice instituţie/organizatie publică sau privată, profit sau non-profit din România. Activitatea desfăşurată de practicant trebuie să aibă legatura cu domeniul comunicării şi relaţiilor publice. Locul de desfasurare a practicii este ales de fiecare student, catedra lasă la latitudinea studentului alegerea institutiei, organizatiei sau firmei.

Practica ID.pdfPractica ID.pdf