Cursul Tranziţie şi democratizare în Europa Centrală şi de Est  este unul integrativ, care abordeaza problema

Cursul Tranziţie şi democratizare în Europa Centrală şi de Est  este unul integrativ, care abordeaza problema democratizării în ţările Europei Centrale şi de Est, cu o deschidere comprehensiva spre factorii relevanţi pentru susţinerea şi consolidarea democraţiei: sociali, politici, economici din aceasta parte a Europei. El reorganizeaza si restructureaza, pe un nivel aplicat şi comparativ, informaţia teoretica obţinute în cadrul cursurilor anterioare mentionate.

Prima parte a cursului analizează carateristicile regimurilor democratice moderne prin contrast cu cele non-democratice moderne evidentiate în literatura tranziţiei, factorii care determină durabilitatea şi consolidarea democraţiei. Accentul este pus aici pe modalitatea în care regimurile non-democratice moderne influenţeaza traiectoria procesului de tranziţie şi democratizare. Cea mai consistentă parte a cursului este dedicată surselor, condiţiilor şi prerechizitelor democraţiei, respectiv aspectelor instituţionale, sistemelor electorale şi de partide, factorilor culturali, sociali şi economici. Analizele de caz constituie suportul atât de exemplificare, cât şi de teoretizare prin care este realizat acest modul al cursului. Evaluarea calităţii democraţiilor moderne este subiectul celei de a treia secvenţe a  cursului, care, pornind de la aspectele teoretice studiate la cursul de Teoria democraţiei, anterior acestuia, urmăreşte comparativ experienţa diferitelor ţări din aceasta zonă.

Scopul cursului este acela de a aprofunda în cadrele conceptuale existente cunoştinţe de un nivel de complexitate superior şi de a exersa abilităţile necesare studiilor ulterioare în ştiinţele politice. La sfârşitul acestui curs, studenţii trebuie:

 

-          să înţeleagă şi să utilizeze corespunzător conceptele de: democraţie, democratizare, tranziţie, consolidare democratică; regimuri politice nedemocratice moderne; prezidenţialism, parlamentarism, semiprezidenţialism ; birocraţie, birocratizare, domnia legii, corupţie; sisteme electorale, reprezentare politică, sisteme de partide, lustraţie; privatizare, dezvoltare durabilă, sărăcie; stat de drept, participare, competiţie, responsabiltate (orizontală şi verticală), libertate, egalitate, responsivitate;

-          să fie capabili să dezvolte o analiză evaluativă a democraţiei pornind de la date empirice;

-          să fie capabili să se raporteze critic la analize comparativ-evaluative privind procesul de democratizare în Europa Centrală şi de Est.

democratizării în ţările Europei Centrale şi de Est, cu o deschidere comprehensiva spre factorii relevanţi pentru susţinerea şi consolidarea democraţiei: sociali, politici, economici din aceasta parte a Europei. El reorganizeaza si restructureaza, pe un nivel aplicat şi comparativ, informaţia teoretica obţinute în cadrul cursurilor anterioare mentionate.

Prima parte a cursului analizează carateristicile regimurilor democratice moderne prin contrast cu cele non-democratice moderne evidentiate în literatura tranziţiei, factorii care determină durabilitatea şi consolidarea democraţiei. Accentul este pus aici pe modalitatea în care regimurile non-democratice moderne influenţeaza traiectoria procesului de tranziţie şi democratizare. Cea mai consistentă parte a cursului este dedicată surselor, condiţiilor şi prerechizitelor democraţiei, respectiv aspectelor instituţionale, sistemelor electorale şi de partide, factorilor culturali, sociali şi economici. Analizele de caz constituie suportul atât de exemplificare, cât şi de teoretizare prin care este realizat acest modul al cursului. Evaluarea calităţii democraţiilor moderne este subiectul celei de a treia secvenţe a  cursului, care, pornind de la aspectele teoretice studiate la cursul de Teoria democraţiei, anterior acestuia, urmăreşte comparativ experienţa diferitelor ţări din aceasta zonă.

Scopul cursului este acela de a aprofunda în cadrele conceptuale existente cunoştinţe de un nivel de complexitate superior şi de a exersa abilităţile necesare studiilor ulterioare în ştiinţele politice. La sfârşitul acestui curs, studenţii trebuie:

 

-          să înţeleagă şi să utilizeze corespunzător conceptele de: democraţie, democratizare, tranziţie, consolidare democratică; regimuri politice nedemocratice moderne; prezidenţialism, parlamentarism, semiprezidenţialism ; birocraţie, birocratizare, domnia legii, corupţie; sisteme electorale, reprezentare politică, sisteme de partide, lustraţie; privatizare, dezvoltare durabilă, sărăcie; stat de drept, participare, competiţie, responsabiltate (orizontală şi verticală), libertate, egalitate, responsivitate;

-          să fie capabili să dezvolte o analiză evaluativă a democraţiei pornind de la date empirice;

-          să fie capabili să se raporteze critic la analize comparativ-evaluative privind procesul de democratizare în Europa Centrală şi de Est.Parcurgerea şi promovarea cursului este conditionata de parcurgerea si promovarea cursului de Teorie  a democratiei, Metode calitative si cantitative de analiza in stiintele politice, Politica comparata: teorie si metoda, cursuri din anul II de studii. Cursul Tranziţie şi democratizare în Europa Centrală şi de Est este unul adresat studenţilor avansaţi în studiul ştiinţei politice. El dezvoltă şi aprofundează dimensiunile democraţiei contemporane şi ale procesului de tranziţie şi democratizare  în contextul spaţiului Central şi Est European.  Cursul necesita exersarea avansata a abilitatilor de analiza comparata a sistemelor politice prin utilizarea conceptelor si  metodelor specifice din stiinta politica. Capacitatea de a analiza si combinare a conceptelor si teoriilor din diverse domenii ale politicului sint deprinderi si abilitati cu care studentul este asteptat sa se prezinte. Se recomanda pentru actualizarea si completarea cunostintelor parcurgerea capitolelor corespunzatoare acestor cursuri din volumul R.E. Goodin şi H.-D. Klingemann, ed., Manual de ştiinţă politică. Iaşi: Polirom. 2005.Lucrare de semestru TEME.pdfLucrare de semestru TEME.pdfSuport_de_curs.pdfSuport_de_curs.pdf