Obiective:

  • Dobandirea abilitatii de a crea și edita documente în limbaje specificel World Wide Web
  • Înţelegerea conceptelor de bază referitoare la Web, paginile Web statice și dinamice, respectiv funcționarea site-urilor Web dinamice folosind sisteme de management de conținut Web;
  • Înţelegerea structurii şi mecanismelor documentelor HTML și CSS;
  • Înţelegerea relaţiei dintre design-ul interfeței Web, conținutul unui site Web și structura unui site Web;
  • Utilizarea noțiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice 

Editare_in_limbaje_Web_2016-2017.pdfEditare_in_limbaje_Web_2016-2017.pdf