Cursul de Politici Publice își propune cunoașterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu și dezvoltarea capacității de elaborare, analiză și înțelegere a politicilor publice. 

Obiectivele specifice ale cursului includ:

  • O investigaţie în profunzime şi un studiu al procedurilor de design de politici publice; dezvoltarea de modele conceptuale pentru tipuri diferenţiate de politici publice; evaluarea metodelor de cercetare economice, administrative, atât cantitative cât şi calitative, pentru fundamentarea, dezvoltarea, aplicarea, administrarea şi evaluarea politicilor publice.
  • Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională