Descrierea cursului

Cursul de Metode de cercetare în mass-media face parte din pachetul de discipline fundamentale ale specializării Jurnalism, nivel licenţă. Disciplina urmăreşte familiarizarea studenţilor cu etapele necesare elaborării unui proiect de cercetare, precum și cu principalele metode şi tehnici utilizate în cercetarea mass-media: focus-grupul, ancheta sociologică și sondajul de opinie, interviul sociologic, analiza de conținut, studiul de caz, analiza imaginii, observația.

Metodele folosite pentru analizarea comunicării sociale şi mediatice se referă atât la creatorii de mesaj (jurnaliştii, instituţiile media), la mesajul propriu-zis (text, foto, video, sunet), cât şi la receptorii mesajului (public, audienţă).