Obiectivele principale ale cursului de Comunicare verbală și nonverbală sunt repezentate de conştientizarea importanţei noţiunii de comunicare în societatea actuală, cunoaşterea perspectivelor teoretice elaborate asupra acestui domeniu foarte complex, precum și stăpânirea deplină a resurselor limbajului verbal şi ale limbajelor nonverbale.

Suport de curs.pdfSuport de curs.pdf