Obiectivele disciplinei
- Familiarizarea cu conceptele şi noţiunile economice din perpectivă teoretică şi practică 
- Stăpânirea conceptelor teoretice studiate si utilizarea acestora în cadrul unor studii de caz/exerciţii practice;
- Dezvoltarea gândirii critice, a capacităţii de analiză şi sinteză;
- Formarea unui limbaj economic de baza necesar in administratia publica

Economie politica 2014-2015.pdfEconomie politica 2014-2015.pdf