CUPRINS

Partea I Management financiar public
1. Definirea, obiectivele şi sarcinile managementului financiar public
2. Funcţiile managementului financiar public
3. Decizia în instituţiile bugetare
4. Informaţia în managementul financiar public
Partea II Contabilitatea instituțiilor bugetare
1. CONTABILITATEA - FORMĂ DE CUNOAŞTERE
2. OBIECTUL ŞI METODA CONTABILITĂŢII
3.DOCUMENTAREA - PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII
4. BILANŢUL ŞI CONTUL - PROCEDEE SPECIFICE ALE METODEI CONTABILITĂŢII
5. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
6. BALANŢA DE VERIFICARE
7. RAPORTAREA CONTABILĂ
8. APLICAŢII PRACTICE
ANEXE
BIBLIOGRAFIE
Management financiar si CIB_MACARIE_final.pdfManagement financiar si CIB_MACARIE_final.pdf