Obiectivele generale ale disciplinei:

-  Inţelegerea fenomenului de urbanizare accelerată în contextul realităţii actuale;

Dezvoltarea capacităţii de a evalua situaţia economică, socială şi politică la nivel local, astfel încât măsurile urbanistice adoptate să fie cât mai eficiente;

Lărgirea orizontului de înţelegere a unor fenomene care apar în societate şi evaluarea influenţei acestora asupra calităţii vieţii cetăţenilor.