Cursul îşi propune să trateze un segment al jurnalismului specializat şi anume jurnalismul economic. Într-o societate globalizată, în care domină aspectele economice şi cele de relaționare și interacţionare, comunicarea este un factor esenţial. Jurnalismul economic este parte a acestui proces, iar cursul îşi propune să explice și să sublinieze acest lucru. De asemenea, vor fi luate şi discuţie elementele definitorii ale jurnalismului economic, tematica şi problematica economică pe care o abordează, particularităţile acestui tip de jurnalism. Vor fi indicate şi descrise sumar câteva din domeniile principale din jurnalismul economic. În aceeaşi măsura, va fi identificat publicul ţintă al mesajului transmis prin intermediul presei economice, ca şi sursele, rolul lor şi tipurile de surse utilizate în acest sector jurnalistic. Cursul impune, pe lîngă însuşirea unor termeni şi concepte economice de bază, efectuarea de aplicaţii practice, cum ar fi documentarea şi redactarea diverselor specii jurnalistice (ştire, material analitic, reportaj, anchetă) cu aplicare în domeniul economic.

Jurnalism economic - suport de curs 2013-2014 Anul III ID.pdfJurnalism economic - suport de curs 2013-2014 Anul III ID.pdf