Cursul îşi propune să realizeze familiarizarea studenţilor cu un segment al comunicării în masă, cel dedicat comunicării politice, ce se desfășoară între consumatorii de media şi mediul politic. Cursul introduce noţiuni precum sferă publică şi opinie publică, urmărind modul în care se desfăşoară relaţia dintre mediul politic şi presă în acest context. De asemenea, încearcă să suprindă şi să detalieze cadrul şi tehnicile prin care fiecare dintre cele două părţi partenere încearcă să-şi atingă scopurile specifice. În partea inițială, cursul va aborda modul în care factorii politici interacţionează cu jurnaliştii şi încearcă să se folosească de mass media ca mijloc de difuzare al propriilor reprezentări şi interese, rolul jucat de jurnalişti în construcţia imaginii oamenilor politici, în comunicarea politică şi în promovarea democraţiei de tip liberal. Studenţii vor dobândi capacitatea și abilitatea de a înţelege şi aplica în privinţa felului în care mass media realizează controlul public asupra puterii politice, iar, pe de altă parte, în privinţa felului în care puterea politică delimitează şi determină sfera de acţiune a mass-media. În componenta practică, cursul propune realizarea de către studenţi  de materiale de presă specifice, monitorizări a unor instituţii mass media în privinţa modului de reflectare a unor evenimente politice.