Obiectivul cursului: Desfăşurarea unei cercetări independente pe teme de administraţie publică de către fiecare student, sub îndrumarea cadrelor didactice

Mod de desfăşurare:

Fiecare student trebuie să identifice o problemă legată de administraţia publică şi să efectueze o cercetare pentru a reuşi să o explice. Lucrarea poate fi și lucrarea de licentă.

Lucrările se elaborează pe tot parcursul semestrului şi trebuie să respecte un anumit grafic. După predarea fiecărei părţi din lucrare studenţii vor primi un feed-back pentru a corecta ceea ce nu este bine în lucrare.


Săptămâna 3 din semestru  Tema 1 (Alegerea temei): Prezentarea problemei alese, motivaţia alegerii, elemente de metodologie propuse (ce metodă se va folosi, cum vor fi selectate cazurile - de unde culegem informaţia)

S7: Tema 2 Prezentarea părţii teoretice

S9: Tema 3 Metodologia (toate elementele de metodologie, de la ipoteze la instrumentul de cercetare şi selectarea cazurilor)

S12: Tema 4 Analiza datelor

S13: Predarea lucrării

Susţinerea lucrărilor de cercetare se va face în ultima saptamana de sesiune sau prima săptămână de sesiune (va fi anuntata data pe parcurs).

Nerespectarea termenelor se sancţionează cu scăderea unui punct din nota finală. Lucrările în forma finală care nu au fost predate la timp nu se iau în considerare.

Posibile bonusuri:

  1. Participare la o cercetare (dacă va fi cazul - va fi anunţată în timp util) 1p
  2. Observaţie: Bonusurile sunt luate în considerare doar dacă lucrarea de cercetare este apreciată cu minim nota 5.