Cursul urmǎrește sǎ familiarizeze studenții cu concepte, teorii, mecanisme și proceduri utilizate ȋn diversele sisteme administrative, ȋn principal din statele cu regimuri democratice consolidate.

Cursul va fi prezentat ȋntr-o perspectivǎ comparatǎ, ȋn relație cu douǎ paradigme aflate la poluri opuse din punctul de vedere al modului ȋn care sunt gȃndite instituțiile și procesele administrative, respectiv relațiile ȋntre cetǎțean și structurile de putere publicǎ: paradigma birocraticǎ, respectiv paradigma capitalului social. Aceste douǎ abordǎri sunt din registrul ideal, prin urmare, ȋn cadrul cursului vor fi prezentate și analizate instituții, moduri de organizare și funcționare, mecanisme și proceduri existente ȋn practicǎ, fiind studiate analogiile cu cele douǎ modele ideale sau modul ȋn care pot fi regȃndite utilizȃnd una din cele douǎ abordǎri.

La finalul cursului studenții vor putea sǎ identifice, sǎ analizeze și sǎ adapteze instituții, mecanisme și proceduri administrative din țǎrile cu o ȋndelungatǎ experiențǎ ȋn domeniu ȋn procesele de modernizare a administrației romȃnești.