Obiectivele cursului

  • Dobândirea de către studenţi a unor cunoştinţe de bază în domeniul managementului 
  • Familiarizarea studenţilor cu terminologia specifică managementului 
  • Înţelegerea mecanismelor de funcţionare şi conducere a unei organizații 
  • Dezvoltarea unor aptitudini de scris concis şi clar, precum prezentare și dezbatere
  • Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă
  • Utilizarea noţiunilor teoretice în studiul şi analiza unor cazuri practice