Obiective:

1) Familiarizarea cu conceptele, noţiunile şi procesele aferente domeniului de studiu, din perpectivă teoretică şi practică.

2) Dobândirea abilităţilor care să permită stăpânirea conceptelor şi principiilor teoretice studiate prin utilizarea acestora în cadrul unor studii de caz/exerciţii practice.

3) Dezvoltarea gândirii critice, a capacităţii de analiză şi sinteză.

4) Deprinderea capacităţii de a desfăşura cercetare individuală, a redacta şi prezenta lucrări într-un mod academic/ştiinţific, cu respectarea termenelor limită şi a standardelor de integritate academică.

5) Implicarea activă a studenţiilor în activităţile educaţionale desfăşurate în cadrul seminarului.