Cursul de Politici Publice urmăreşte să deprindă studenţii cu elaborarea unei analize de problemă de politică publică şi propunerea în final a unei politici publice pentru rezolvarea acesteia. Pentru atingerea acestui obiectiv, de-a lungul semestrului, folosind conceptele teoretice predate la curs şi colectând datele necesare, studenţii vor fi puşi în situaţia de a alege şi de a analiza o problemă de politică publică reală şi de a parcurge un set specific de etape pentru elaborarea unei politici publice.