Obiective

•Iniţierea studenţilor în înţelegerea componentelor teoretice şi a aspectelor practice ale managementului financiar;
•Prezentarea principalelor elemente de management financiar care pot afecta dezvoltarea comunităţilor locale;
•Aducerea la cunoştiinţă a metodelor prin care decidenţii (politici sau administrativi) pot satisface nevoi multiple şi concurente ale societăţii (comunităţii), având la dispoziţie un număr limitat de resurse;
•Trecerea în revistă a principalelor metode prin care pot fi finanțate investițiile în AP;
Implicarea activă a studenţiilor în activităţile desfăşurate în cadrul cursului;