Acest curs își propune să ofere studenților o imagine de ansamblu în ceea ce privește studiul leadership-ului, precum și provocările cu care se confruntă aceștia în sectorul public. Cursul se va concentra pe două aspecte majore: teoria leadership-ului – care tratează cele mai importante teorii referitoare la conducere - și practica leadership-ului - concentrată pe ceea ce liderii fac sau trebuie să facă pentru a  conduce organizații publice sau non-profit; în această secțiune vor fi dezbătute o serie de bune practice din sectorul public și non-profit, modalități de dezvoltare de parteneriate strategice și rețele de stakeholderi, motivarea angajaților, managementul schimbării. Astfel, cursul va urmări să atingă trei obiective majore: dobândirea, înțelegerea și utilizarea de cunoștințe pe tema leadership-ului.